25apr2022

Motivasjonsmidler til skoleklasser 2022

Vi har noen motivasjonsmidler til skoleklasser/skoler som bidrar med rydding av marint avfall.  Det er mulig å få kr 5000,- per ryddeaksjon/skole, men vi forsøker også fordele midlene per skole, slik at ikke en skole «får» alt.  Vi har en begrenset pot til dette, så her er det greit å være tidlig ute med planlegging.

Ryddingen må skje i regi av skole og lærer som en del av undervisningen (ikke på fritiden til klassetur)

 

Motivasjonsmidlene er gitt med midler fra:

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet