Moskenes kommune

Moskenes kommune har også utøvende myndighet i forsøplingsaker i kommunen. Det betyr at de kan gi bøter og pålegg om opprydding til private og bedrifter, samt har et overordnet ansvar for at ikke fellesområder forsøples, blant annet gjennom å sette ut avfallsdunker til turister og andre reisende.

Moskenes kommune har de siste to åra hatt et sterkt fokus på ulike typer forsøpling. Villfyllinger, gamle fiskemærer, søppelbrenning og usikra bygg som er til sjenanse og utgjør en trussel i høststormene. Vi har lyktes godt og folk i kommunen har også ønsket denne oppryddingen velkommen. I høst var det søppelplukking i Refsvika. Store mengder søppel ble plukket. Moskenes kommune ønsker seg en ryddig og fin strandlinje. Dette er viktig for både folk og dyr. Vi ønsker derfor at søppelplukkingen fortsetter.

Se mer om kommunen på nettsiden.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet