11mar2016

Mobilisering av fiskere og andre sjøfarere.

Hvem er vel mer ute på bølgene i våre farvann, enn fiskaren? Å ha en toveis dialog med denne yrkesgruppa er en nødvendighet i kampen mot marin forsøpling. Både Norges Råfisklag og Norges Fiskarlag er alliansepartnere i Clean Up Lofoten, og sammen skal vi se på hvordan man kan løse utfordringer.

Den 9. og 10. mars deltok vi på Fiskarmøte på Ramberg og i Henningsvær. Vi ble dessverre forhindret til Røst den 8. mars, på grunn av en tett snøbyge når flyet skulle lette.  Å få delta i et felles forum er viktig for at vi skal kunne få forståelsen av hvilke utfordringer både vi og de har.

En av utfordringene som er en gjenganger, er at containere for mottak av avfall i havner, er ofte fulle og har for liten kapasitet.

Fra workshop’n som vi arrangerte med Norges Fiskarlag i 2015 kom det også frem at vi må vare mer nøyaktig i vite hva som f.eks skjuler seg under kategorien «garn» da mange landkrabber ikke tenker over at garn bare er en type redskap og ikke en betegnelse for snurrevad og trålnett etc. Denne endringen har vi lagt inn i skjema, slik at vi får bedre data i 2016 – vi vil også få laget en informasjonsflyer, hvis man trenger å vite litt mer hva som er hva.

Vi har også i år søkt midler for å arrangerte en ny workshop og møteplass med fiskeri og havbruk på programmet.

Viljen til å ta med avfall til land synes å være til stede, men lik som strandryddere, så ønsker heller ikke de å betale for å levere og transportere avfall de finner. Her har vi tenkt at vi kanskje kan få til en pilot av et lavterskeltilbud, der man kan levere gratis det avfallet man finner i våre farvann. Men innspill på omfang er svært ønskelig, i tillegg til transportbehov som grunnlag for en finansieringsplan.

For ordensskyld, av antall artikler som er funnet på våre strender er ca. 30% fiskerirelatert, og ca. 50% av disse er korte taustumper. At artiklene i hovedsak kommer fra fiske, er vi rimelig sikre på – men ikke om det er norsk eller utenlandskflåte, hvor lenge det er siden de havnet i vannet og om det er fritidsfiske eller yrkesfiske det kommer fra, vet vi ikke. Vårt mål er derfor ikke å finne syndebukker, men å finnes løsninger fremover for et renere hav. Fiskerene er bare en av flere potensielle kilder vi henvender oss mot. Vi rekker ikke ta alt på en gang, men det kommer flere etterhvert.

Vi får også tilbakemelding på at Nofirs tilrettelegging for materialgjenvinning av utrangerte fiskeriredskap fungerer bra, og at man er glad for at redskapen kan avhendes på denne måten.

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet