8sep2015

Marint Avfall

Lofoten har en beliggenhet som gjør at øyene fanger opp avfall som både kommer nordover langs norskekysten, og mer langveis fra. Hoveddelen av de artiklene som kommer i land er plast. Når plast brytes ned blir det ikke «borte» som et eple som råtner, men blir til bestandig mikro og nanoplast. Plastbitene ligner til forveksling på mat, og påfører fisk, sjøfugl og sjøpattedyr lidelse og belaster bestanden, i tillegg til at dyr kan dø ved at de setter seg fast. Dessuten er det et skjemmende vitnesbyrd på menneskers aktivitet de siste 60-70 årene.

Siden 2011 har Lofoten Avfallsselskap koordinert Strandryddeuka, en storstilt ryddeaksjon i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan for å rydde marint avfall ut av naturen. Under rydding har gjenstandene blitt registrert i et skjema, slik at man har fått kunnskap om hvilket avfall som kommer i land i den hensikt å identifisere kildene, og situasjonen som avfallet oppstår i.  Veien blir til underveis, og det er flere ubesvarte spørsmål.

Noe av den kunnskapen vi har ervervet:

  • Gjennomsnittlig andelen av artikler som er direkte relatert til fiskeri: 31% ( tall fra 2011-2018)
  • Det er mest fiskerirelatert på yttersiden av Lofoten.
  • Det er en stor del plastemballasje, og 8 % av emballasjen er matoljeflasker (!) Hvis det er brukt i matlaging, viser det til mer continentale vaner enn norske. Utover det er 58% av den registrere plastemballasjen relatert til husholdning.
  • Fra 2014 skilte vi på drikkeflasker i plast med norsk og utenlandsk design. Funnene viser at der er flere med utenlandsk design på yttersiden, mot innersiden. Svært mange av de utenlandske drikkeflaskene er benyttet til kjøpevann – også en kultur som vi ikke har i Norge ennå, der vi har svært godt vann i springen.
  • Svært mange funn av oppvaskmiddelflasker avdekte at oppvaskmiddel ble benyttet til å fjerne små mengder oljesøl.
  • Korte taustumper er den artikkelen som det blir plukket mest av, fulgt av isopor og pakkebånd/strips

Målsetting:
Clean Up Lofoten har som mål å få slutt på tilførsel fra lokalt avfall, og bevisstgjøre alle som bor og ferdes i Lofoten om viktigheten av at man tar avfallet med til en avfallsdunk eller et godkjent mottak.

Clean Up Lofoten har som mål å legge til rette for mest mulig opprydding, så lenge rammebetingelsene åpner for dette.

Clean Up Lofoten har som mål å samle mest mulig kunnskap om marint avfall som ligger på strender og langs kystlinje, for at man kan bidra til økt kunnskap på feltet.

Alle resultatene er oppsummert i rapport, som er gratis å laste ned og lese:

Sluttrapport 2021

Sluttrapport 2020

Sluttrapport 2019

Sluttrapport 2018

Sluttrapport 2017

Resultater 2016 – Sluttrapport

Resultater 2015

Resultat 2014

Resultat 2013

Resultat 2012

Resultat 2011

Kollvika IMG_1275IMG_1281

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet