Lofotrådet

Lofotrådet er et samarbeidsorgan for kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og arbeider for å fremme interkommunalt og regionalt utviklingsarbeid for å stryke regionen positivt, både innen næringsliv og offentlig service. Regionalt engasjement og innsats for felles verdiskaping er viktig og bygger levekraftige samfunn.

En ren og ryddig region er viktig for både miljø og felles trivsel. Derfor er det naturlig at Lofotrådet også er med som aktør i Clean Up Lofoten, i sammen med Lofoten Avfallsselskap IKS. Clean up lofoten eies av Lofoten Avfallsselskap og Lofotrådet

Les mer om Lofotrådet på hjemmesiden.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet