Lofoten Friluftsråd

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for de 6 medlemskommunene Værøy, Røst, Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan.

Lofoten friluftsråd har i sitt arbeide fokus på det enkle hverdagsfriluftslivet og jobber bl.a. for at flere skal benytte naturen til fysisk aktivitet, for utbrede et miljøvennlig friluftsliv og for å sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter.

For å fremme friluftslivet og øke friluftsgleden ønsker også vi en søppelfri lofotnatur. Og derfor er vi med som samarbeidspartner på CUL-holdet.

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet