Levende Hav

«Levende Hav er et initiativ fra Norges Miljøvernforbund og foreningen In The Same Boat, men inkluderer også en rekke andre aktører langs hele Norges kyst.

Flytende miljøsenter
Kjernen av Levende Hav er det vi har valgt å kalle «flytende miljøsenter» som er lokalisert i naturlige regioner ut fra logistikk, befolkning, næringsliv og geografi langs kysten.

I praksis består et flytende miljøsenter av en eller flere seilbåter som huser vårt faste personell og frivillig mannskap, samt arbeidsbåter, lettbåter og annet utstyr som kreves for trygg og effektiv strandrydding, frakt av mannskap, utstyr og søppel.

I tillegg til seilbåtene som jobber på regional basis, går katamaranen Miljødronningen langs hele kysten som et flytende konferansesenter og er plattform for større events.

Miljødronningen vil også stå for den tyngste logistikken av innsamlet avfall som lagres i midlertidige depoter i områder med dårlig veiforbindelse.»

Clean Up Lofoten får blant annet bistand fra Levende Hav med å hente ut avfall fra utilgjengelige steder i Lofoten.

Mer informasjon finner du på Levende Hav sin hjemmeside.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet