22apr2022

Forebyggende rydding i Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda

Lag/foreninger i Lofoten, mulighet til å tjene penger på å rydde marint avfall! 

Det våres i bakkene, og vi forventer at også i år vil vi disse strendene få besøk av flere tusen turgåere før sesongen er over.  Det er med andre ord behov for å rydde det marine avfallet som har kommet i land, før sesongen begynner for først.  Det blir fort veeeldig fristende for flere av turgåere å legge eget avfall til annet avfall de finner, så derfor er dette forebyggende tiltaket viktig for at ikke det marine avfallet skal føre til mer forsøpling.

I 2021 ble disse områdene ryddet gjennom Rydd Norge programmet, men i år er vi tildelt midler fra Marfo – Senter mot marin forsøpling. Tiltaket skjer i samarbeid med nasjonalparkforvalter i Lofotodden Nasjonalpark.

I år er det frivillighetens år, og derfor tilbyr vi lag og foreninger  å rydde disse 3 strendene for kr 25 000,- pr strand. Området må være helt rent, og ettersom det er store områder og det kan være noen tunge tak, sier vi at man må være minst 15 voksne personer til ryddejobben. Avfallet som ryddes, må registreres slik at vi får informasjon om hva vi finner (folkeforskning), rydding bør gjøres senest i løpet av uke 20 (kan komme litt endringer her ut fra når vi får hentet avfallet).

Er det flere lag/foreninger (frivilligheten) som er interessert, så gjør vi en trekning, med prioritet om at det blir tre forskjellige aktører som rydder hver sin strand, dersom det er nok kandidater til det og som oppfyller kravet for å delta.

Er du interessert? Send oss en søknad før 2. mai.  Skriv hvilken strand du ønsker å rydde, når den kan ryddes og hvilket lag/forening og hvor mange personer du har med deg. Som lag og forening, må dere være offentlig registrert som det. Dere må selv besørge transport til ryddested.

Søknad sendes på mail

(Disse strendene ligger i område dekket under Rydd Norge-programmet, men rydding ble gjennomført i fjor i henhold til kriterium for rydding. Det er derimot et behov for rydding hvert år på disse populære strendene, så derfor har vi søkt om midler til dette for i år).

Oppdatering vedr hvem som rydder:

Det kom 3 søknader, og da fikk alle søkere en strand hver.

Kvalvika:  Flakstad IL

Vestervika: BAFS (Borgs Atletiske Fiskesprettere) i samarbeid med NOW (Nordic Ocean Watch)

Bunesstranda: Nordland Tegnspråkforening, Lofoten, ved deltagere på miljøleir i Lofoten.

 

Status: Da er strendene ryddet og avfallet klargjort til henting. Ettersom vi venter på Kystvakten, kan sekkene bli stående litt. Vi oppfordrer imidlertid alle til å la sekkene stå lukket. Det er ryddet litt mindre avfall i år, enn tidligere. Det kan være tilfeldig for i år, men vi håper det er starten på en ny trend med mindre avfall også langveis fra.

På generelt grunnlag sier vi også at man alltid må ta eget avfall med hjem eller til nærmeste avfallsbehold ment til å samle opp avfall som dette. Langs kysten vår kommer det nytt avfall kontinuerlig (men kanskje mest om vinteren med mye vind og vær) – men har du lyst til å rydde, så MÅ du ha sekker og rydde i – og en avtale om levering/henting av avfallet. Hvis ikke anbefaler vi det og ligg, og heller sende oss en melding – gjerne med bilde – og melder inn området som forurenset område. Da kan noen andre ta en ryddeaksjon på et senere tidspunkt. Årsaken er at det er mindre hyggelig å rydde opp i en haug som noen har ryddet før…., dessuten blir det fristende for andre å legge fra seg eget avfall).

 

Tiltak er gjennomført med midler fra:

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet