1feb2018

Kjære «CUL»-partner – Takk for 2017!

Takk for at du har valgte å investere midler i Clean Up Lofoten, og det arbeidet som nedlegges for å slutt på forsøpling som oppstår lokalt i Lofoten!
Vi er stolte over hva vi har fått til, og vi håper du som partner også er det!

I år har Clean Up Lofoten bidratt til at 46 724 kg marint avfall er fjernet fra Lofotens (++) strender og kystlinje (og litt havbunn), fordelt på hele 117 km.  En del av disse tonnene er hentet fra det vi har valgt å kalle utilgjengelige steder, der det trolig ikke hadde blitt ryddet hvis ikke vi hadde tatt ansvar. I dette arbeidet har vi koordinert informasjon som rydderne har samlet inn, i en rapport slik at vi vet hva som finnes av avfall, og kan jobbe med mot kildene.  

Siden ca 30% av avfallet som ryddes er fiskeriavfall, er det viktig hva som skjer med avfallet fra fiskefartøy. Den 23. februar distribuerte vi en 8 sides brosjyre i samarbeid med Norges Fiskarlag med fulldistribusjon til de som er registret som fiskere her (og andre abonnenter av magasinet Kyst og Fjord).

Mot fiskeri har vi videre arbeidet med et pilot prosjekt med Vestvågøy kommune v/Havnesjefen og Norsk Landbruksrådgivnging avd. Lofotens om avfallshåndtering i Ballstad havn. God kapasitet i havn/kai er nevnt som et viktig tiltak for at avfallet skal komme til godkjent mottak og ikke på avveie. Vi håper vi snart får lasert denne.

I tillegg ønsker vi å mobilisere spesielt sjarkflåten til «havrydding» med et pilotprosjekt vi har kalt Sjøfarer. Vi har ikke fått satt inn et like stort trykk som vi ønsker her, men har en innsats nå på nyåret.

Et annet felt vi har konsentrert oss om i 2017 er avfall fra turister og behovet for informasjon om hvor det er avfallscontainere og offentlige toalett. Et online kart ble lansert i 2016, men ble oppgradert i 2017, og er faktisk den nettsiden under www.cleanuplofoten.no som er mest besøkt (2943 sidevisinger p.t.).  For å informere om dette og gjøre folk kjent med Clean Up Lofoten har vi derfor prioritert tilstedeværelse på 3 av fergene til og fra Lofoten (de 3 som har skjerm).  Fokus på akkurat etterlatenskaper skrev vi også et blogginnlegg om, nå det stormet som verst – og som p.t. 1459 unike sidevisninger.

Vi får også tilbakemeldinger på at Lofoten ser mye bedre ut nå, det er mindre avfall å se – selv om vi ikke er helt i mål.

Vi får midler til noen prosjekter fra Miljødirektoratet, og vi fikk midler fra Fylkesmannen i Nordland for å starte opp prosjektet, men det er svært mange små og store tiltak man kan gjøre som faller utenfor for disse søkekriteriene, som vi har tro på er effektivt. Det å ha frie midler til rådighet er derfor svært viktig for å kunne gjøre en god jobb, og det er derfor vi er svært takknemlige for at dere er med å bidrar.

LAS og Promo Norge bidrar også med ressurser i dette arbeidet. Det er mange småting som faller mellom de større prosjektene, blant annet muligheten til å drifte en slik webside.

Det er mange å takke, men dette innlegget er spesielt dedikert til våre partnere.  Nå er rapporter levert og vi gleder oss til å ta fatt på 2018 og få ryddet enda mer!

Takk til:
Lorentzen Hydraulikk, Vestvågøy ASVO,  Mesterbygg Lofoten, Lofotregnskap, Lofoten Sveiseindustri, Esso Vestvågøy Servicesenter, Centrum Regnskap, Thors Varetransport, Vågan Elektro, Vågan Havnevesen, Circle K Svolvær, Montér Lofoten – Schj. Salomonsen ASA. Berg, Sparebank 1 Nord-Norge, Kystverket, Norges Råfisklag, Vestvågøy Boligstiftelse, Smaken av Lofoten, Xerox – X-partner Hålogaland, Østbø avd. Lofoten, Lofotsenteret, Solhagen, Salt Lofoten, Svenn Pedersen Lastebiltransport Osan Servicesenter, Nofir, Lofoten Elektro, Toyota Nordvik (premie strandryddeuka), Kystvakten og Aqua Lofoten Coast Adventure.

Nå er rapportene levert og det er på tide begynne på 2018!

Det kan bli et spennende år 🙂

Mvh

Prosjektleder’n

 

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet