10des2015

Kartlegging er et interessant stykke arbeid!

Og når man kan fly drone i tillegg, så begynner dette å bli skikkelig gøy. Et «kinderegg», med teknologi, frisk luft og en god miljøgjerning! Kanskje er det flere målgrupper som åpner øynene for å ta vare på miljøet? Med forbehold om at det igjen blir vindstille og oppholdsvær, så er det noe vi faktisk kan anbefale andre aktører i arbeidet med å få en ren kyst! Et absolutt bra hjelpemiddel når du har rekkevidde og batteritid, og dermed et godt supplement til bruk av«apostlenes hester» selv om det ikke gir riktig like mye trim. Fordelen er i alle fall at man kommer til der det kan være vanskelig å ferdes eller rasfarlig, og man ferdes raskere over avstander og slipper å bruke båt til små holmer og skjær.

Våre 5 kartleggere har levert rapportene til oss, og det er interessant lesning inklusive en god oversikt på kartet over hvor avfallet kommer i land, og hva som kreves av frivillige for å ryddet opp, og for å få avfallet transportert bort.

Funnsteder – hvor må det ryddes i 2016?

For eksempel er det mye avfall i Stokkvika og Mulstøa på Moskenesøya, der mye på strekningen Myrland og i retning Hornneset. Også selve Hornnesøyra  og Mjåneset i området Horndalen nord for Vikten har det kommet avfall inn.

På Vestvågøya er det en del ved moloen på Ballstad, samt i området Åsengrova. I Steinfjorden er det mange mindre viker hvor avfallet kommer inn, men det meldes også om et område med mye «lokalt» avfall på grunn av bålbrenning. Også området fra Unstad og ut mot Kleivneset har en del avfall, samt område rett sørvest for Kløvingsbåen bortenfor Eggum. Også i Vågan ved Vik er det en del avfall og jernskrot.

I Vågan er det en del øyer utenfor Laukvik/ Bufjorden hvor det har kommet i land mye avfall.

Vi har også avdekket en del gjenstander som ligger det som det kreves større redskap for å få fjernet, f.eks. en svær bøye.

Husk at det er bare deler av Lofoten som er kartlagt så langt, og stedene som er nevnt ovenfor ligger på en av strekningene som er kartlagt.

Skal du rydde i 2016?

Om du en av de som har lyst til å rydde, men ikke vet hvor – så kan du nå få noen tips om steder hvor det behøves dugnadsarbeid, enten dere er noen få, eller en hel gjeng. Det er selvsagt mange andre steder som også må ryddes, og vi håper derfor at innsatsen blir like stor neste år. Ikke minst håper vi at det blir ryddet enda flere meter.

Clean Up Lofoten har som mål å forebygge at avfallet kommer på avveie, og har tro på at vi som bor her allerede har begynt å tenke oss om to ganger før vi kaster. De aller fleste har tross alt fått med seg hvor skadelig det er med f.eks plastforsøpling, og ikke minst så er det ganske stygt…  Når vi får kartlagt og ryddet, så får vi et såkalt 0-punkt, da først kan vi få et større bilde på hvor mye som faktisk kommer langveisfra (forutsatt at vi faktisk har sluttet å forsøple lokalt).

Vi ønsker å viderefører kartleggingen i 2016!

Vi har derfor som mål å videreføre kartlegging av kystlinja vår, slik at vi får en enda bedre oversikt over hvor avfallet kommer i land. Erfaringen viser også at man finner en del jernskrot, større gjenstander, noen søppelbål og man kan se hvilke områder som er rene, og som man ikke trenger å konsentrere seg om å få ryddet.

Har du innspill? Flere hjerner tenker bedre enn én, så har du noen på hjertet, en god idé, planlegger en større ryddeaksjon, vil kartlegge eller bare vil tipse om steder hvor det mye avfall – ta gjerne kontakt med oss. Kanskje er det dine innspill som blir neste punkt på agendaen?

Fortsatt god advent!

Monica

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet