18mar2016

Kart over avfallsbeholdere/ Map with locations for waste containers

Her kan du finne nærmeste plass for tømming av avfall mens du ferierer i Lofoten

Please click  the map to find correct location!
We can also recommand you to choose the satelite view for more detailed pictures than the graphic map.

If you click the symbol on the map, you will find information about opening season/hoursand phonenumbers to the host, for giving feedback if the container is filled up or if the toilet is broken.

Thank you for helping us keeping Lofoten clean!
Have a nice trip!

Med et stort antall reisende gjennom Lofoten hvert år, er det behov for informasjon om avfallshåndtering. I samarbeid med Statens Vegvesen, avd. Lofoten/Nasjonale Turistveier, våre eierkommuner og Destinasjon Lofoten har vi utarbeidet et kart, som de reisende kan søke opp på smarttelefon, nettbrett og datamaskin, med opplysninger hvor de kan tømme septiktanken på bobil og caravan, kaste sitt avfall om de kommer via vei eller hav, samt finne et offentlig toalett. Siden mange av disse er vinterstengt eller følger andre aktørers åpningstider kan du finne denne informasjon ved å trykke på punktene i kartet. Prøv også satellittvisning for å få bilde, eller flytt den gulemannen for å få panoramabilder fra bakkenivå.

PrintForebygging av forsøpling
Forsøplingsproblematikken er en utfordring ved flere av punktene, derfor har vi også lagt inn informasjon om hvem som kan kontaktes hvis containere er fulle eller det er rot utenfor, og toalettene er tett etc.  Så må vi minne om at dette servicetilbudet er forespeilet turister og reisende. Fastboende og eiere/brukere av fritidsbolig har husholdningsrenovasjon, miljøstasjoner og gul ekstrasekk som kan benyttes.

Kartet blir distribuert gjennom Destinasjon Lofoten sin webportal, i tillegg til websiden til Nasjonale Turistveier og vår egen side.  Kartløstningen er levert av Loop.

Løsninger blir også informert om på fergestrekningene til Lofoten.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet