4sep2015

Kystkartlegging 2015

Selv om vi i år har hele 68 ryddeaksjoner fordelt på 4 kommuner, aner vi ingenting om utbredelsen av marint avfall er mellom de ulike ryddestedene. Ofte er populære og lett tilgjengelige utfartssteder ryddet, i tillegg til nabolag hvor man har aktive grendelag, og derfor er det også svært interessant å vite hvordan det ser ut mellom de stedene som er ryddet.

Av midlene som ble mottatt av Miljødirektoratet er det satt av 5 * kr 5000,- der 5 stykker får et honorar for å gjøre kartleggingen på egenvalgt strekning. Kartleggingen er i første runde en pilot for både å se hvordan dette kan organiseres og hva motivasjonen blant miljøengasjerte Lofotinger er får å gjennomføre dette, i tillegg til å evaluere de faktiske dataene vi får inn.

Vi har sålangt fått 5 engasjement:

  1.  Hilde Toreid (med familie) – strekningen: Eggum – Uttakleiv
  2.  Bjørn Harald Brenna – strekningene: Fredvangbrua – Stokkvika og Vikten- Myrland
  3. June Grønseth og Kyrre Pettersen – strekningen – Laukvikøyene og evt. Indrefjorden.
  4. Mikal Martinsen – strekningen: Sandøya – Voie/Vik.
  5. Ragnhild Hannaas – strekningen: Haug – Gjerstad

Mikal Martinsen vil benytte drone for å gjøre kartleggingen, og prosjektleder ser med interesse på resultatet av det forsøket. Om resultatet er detaljert nok, vil det lette gjøre arbeidet med kartleggingen betraktelig, spesielt der det er vanskelig tilgjengelighet.

Målet med kartleggingen er å finne eventuelle ukjente «hotspots» hvor mye avfall kommer inn, slik at man kan effektivisere ryddingen av disse områdene, samt å kvalitetssikre at andre områder får lite eller ingenting inn. Dette kan være med å estimere hvor mye avfall som faktisk kommer inn og gi oss et detaljert bilde av hvor mye forsøpling det er langs kysten vår.

Frist: Kartleggingen og rapportering må gjøres før snøen kommer og innleveringsfrist er derfor 1. november.

Er det andre aktører som går mindre strekninger og har lyst til å melde inn sine funn, så ligger mal for rapport her.

Resultat:
Vi er svært fornøyde med det arbeidet som er lagt ned i kartleggingen. Hilde, Bjørn Harald, June, Mikal og Ragnhild har gjort en god innsats i å kartlegge mer sammenhengende strekninger. Vi har også fått kartlagt enkelte hotspots, og strekninger hvor det er lite avfall. Kartleggeren har også estimert hvor mye avfall som det er å plukke og ca hvor mange ryddere det trengs. Om noen er interessert i å rydde i disse områdene i 2016, ta gjerne kontakt.

Vi håper å få kartlagt mer av kysten for å finne flere steder hvor avfall kommer inn, og hvor rydding må påregnes i fremtiden. Samtidig som man vedlikeholder de stedene hvor det er lite avfall. Noen steder på strekningene som er kartlagt,  har vært ryddet tidligere, mens mye også er urørt.

 

Mdir_logo_sekundaer_pos_RGB_web

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet