22mai2021

Kampanje mot «søppel»-bål

I april hadde Clean Up Lofoten fokus på ulovlig bålbrenning av avfall. Å brenne avfall frigjør miljøgifter i større eller mindre grad avhengig av hva som brennes.  Stoffer som frigjøres i forbrenningsprosessen spres med både aske og røyk, men det kan også danne nye stoffer som kan være uheldige.

Derfor har vi valg å ha synlighet i Lofotposten for å øke kunnskap om de uheldige konsekvensene av ulovlig bålbrenning.

Bildet har vi fått låne av Lofoten Brann og redning.

Kampanjen er gjennomført med midler fra:

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet