15okt2015

Jern på «ville» veier.

I høst er vi i gang med en jernskrot kampanje! Da vi tidligere i høst etterlyste tips, så fikk vi inn 36 tips fra Å til Årstein. Gammelt jernskrot må være noe av det først avfallet som ble sendt til gjenvinning. Jern og metall er lett å smelte om til nye former, noe som er mye det er mye mindre energikrevende enn hvis man skal utvinne dette rett fra naturen.

I følge wikipedia har man funnet jern helt fra 4000 år f.Kr. – da i en naturlig legering med nikkel som tydet på at det var fra meteoritter. Funn av jern uten nikkel betyr at jernet var utvunnet fra jernmalm. Fram mot år 2000 f. Kr var jern  fortsatt svært dyrt og ubearbeidet, og ble brukt til smykker. I Egypt var jern mer verdifullt enn gull på denne tiden siden verdiforholdet jern/sølv var 1:8 og gull/sølv var 1:6!  Jern er forresten det metallet som det finnes mest av på jorden, og etter vekt utgjør det 34,6 % av kloden vår, men det meste av dette jernet finnes under jordskorpen. I industrialderen regnes jern som det viktigste metallet og hele 95% av det metallet som produseres i verden i dag er jern.

I dag er det svært dårlig pris på jernskrot til gjenvinning. Prisene styres av tilbud og etterspørsel, og siden verden står ovenfor mange utfordringer i øyeblikket så er prisen svært lav. Det er i hovedsak investeringsvilligheten i nybygg og industri som påvirker dette.

Men vi har lært at vi ikke skal utsette til i morgen det vi kan gjøre i dag, og har derfor denne jernskrotkampanjen i samarbeid med kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan – og med støtte fra Fylkesmannen i Nordland.

Så hva er fremdrift (oppdatert 10.12): Vi er straks ferdig med hentingen. Vi er nå oppe i over 72 tonn!

Og er godt med fornøyde med å ha fått ryddet inn såpass mye. Nå ønsker vi oss bare litt bedre jernpriser siden de har sunket kraftig i det siste.

Det betyr at vi nærmer oss ferdig. Det har tatt vesentlig lengre tid enn antatt, men vi har lært litt underveis.

De tidligere nevnte kommuner fortsetter arbeidet med kartlegging og med planer om å rydde opp mer neste år – så om du kjenner til villfyllinger eller steder hvor jern er dumpet – ta gjerne kontakt!

Monica

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet