17feb2017

Informasjonsbrosjyre til «havets helter»

I samarbeid med Norges Fiskarlag gir vi i uke 8 ut et inn-stikk med informasjon i magasinet «Kyst og Fjord».  Bakgrunnen for denne brosjyren var både et hjerte sukk fra et av Lofotens fiskemottak, om at man måtte få noe konkret å holde i hånden (og ikke bare informasjon som må søkes opp på nett), i tillegg til at det var et av de tiltakene som vi forpliktet oss til å gjøre etter den workshop som ble arrangert i Mortsund i 2016.

I utgangspunktet skulle vi lage informasjon for fiskerne i Lofoten, men siden Norges Fiskarlag virker  i hele landet, ble det en nasjonal informasjonsbrosjyre, og det stoffet som er fra Lofoten kan relateres til andre steder i landet. Fiskeren fisker på tvers av kommunegrenser,  og vi håper at vi her mobiliserer en målgruppe som vil gjøre sitt for å rydde opp i et renere hav.  Brosjyren er på 8 sider, og vi håper stoffet er nyttig for havets helter – fiskerne!

Informasjonsbrosjyren vil etterhvert også bli å finne på Fiskerlagets «Velferden».
Den er også sendt til alle fiskemottak i Lofoten.

Om du vil printe den ut, kan du følge denne linken – eller du kan klikke på bildet nedover og få en webvennlig versjon.

Omtaler:

Norges Fiskarlag

Fiskeridirektoratet

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet