19apr2016

Informasjon til fritidsboligeiere

I disse dager vil alle som eier en fritidsbolig i kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan motta et brev i posten med informasjon om avfallshåndtering i Lofoten. Det er tilsammen over 1250 fritidsboliger i de fire kommunene.

De som allerede bor i Lofoten vet ofte godt hvordan systemene våre fungere, men det er kanskje likevel noen tips å ta med seg, iallefall hvis man leier ut boligen hele eller deler av året.

Nå antar vi at de aller fleste som bruker ferieboligen er flinke til å ta rede på avfallet sitt, enten man tar det med seg hjem eller leverer avfallet i gule ekstrasekker.

Vi vet imidlertid at noen også brenner avfallet (tips om funn av bålplasser med rester etter avfall), og det mistenkes også at offentlige containere på f.eks rasteplasser ment for de «veifarende», også blir benyttet. Enkelte steder finner man til og med byggematerialer, malingsbøtter og kjøleskap, som er hensettatt på rasteplasser og avkjøringer. Sånn vil vi ikke ha det!

I Clean Up Lofoten forsøker vi å «snu hver stein» for å få slutt på forsøpling. Fritidsboliger er en sånn stein.

Takk for at dere bidrar med å holde Lofoten ren!

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet