13mar2018

Informasjon til eiere av fritidsbolig og airbnb.

I Lofoten er det mange fritidsboliger som også blir leid ut, og når det gjelder airbnb så er enkelte kommuner på Norgestoppen. Det betyr at svært mange tilreisende benytter privat overnatting når de besøker Lofoten, og at mange private utleier får en vertskaps funksjon hvor de også må fortelle hvordan blant annet avfallshåndtering fungerer og hvordan man oppfører seg ute i naturen.

Fra tid til annen får vi også bilder fra forsøpling på Vegvesenets rasteplasser spesielt. Disse er ment som en service til vegfarende, med containere/nedgravde avfallsløsninger hvor man kan kaste restavfall fra en mobil husholdning. Når man derimot finner tørkestativ, malingbøtter og planker, så skjønner vi at dette ikke er typiske ting å ta med på campingtur. Og når man da skal se etter kilder, så er fritidsbolig eiere en av de «steinene» som må snus.

Derfor har vi lagt ved et innstikk i Lofotposten, som hadde fulldistribusjon, torsdag 15. mars. Vi har laget et lite «magasin» med appell og litt informasjon som vi håper vil komme til nytte. Det er laget i samarbeid med Destinasjon Lofoten ved reiselivssjef Elisabeth Dreyer. Vi håper det kan komme til nytte!

Dette heftet ble også sendt til alle som eier fritidsbolig i Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes og som bor i Norge. Vi håper at informasjonen kan komme til nytte.

Magasinet kan du også lese her.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet