15sep2015

Hurra, Kystvakten kommer!

Tidligere år med strandrydding så har det å hente inn avfall fra utilgjenglige steder vært en kamp mot vinter og snø. I fjor måtte vi gi tapt da avfallet i Kollvika ble liggende over vinteren på grunn av båtproblemer og bruk av frivillig innsats, på dugnad. Og man må innse at det er ikke alt man får til, uansett hvor mye man vil.

Men desto mer setter man pris på telefoner man får: «Hei dette er K/V Heimdal (Kystvakten) Vi planlegger å hente det siste avfallet som ligger igjen denne uka».

Slåkøya, Kollhellarsanden og Bunesstranda er de siste stedene det ligger avfall ute i «felt» og blir altså hentet.

Der er så fantastisk at Kystvakten kan ta på seg slike oppdrag – at vi kan få hjelp til å hente inn marint avfall som er ryddet på slike steder der det er vanskelig å komme til. I Skjelfjorden har de også bidratt til å fjerne tunge garn som var grodd fast og som kvinnen som ryddet området ikke klarte å fjerne ved egen håndmakt.

Tusen takk skal dere ha!

Hvorfor det er viktig å melde seg på en ryddeaksjon.
Og til alle som rydder – det er kjempeviktig at man registrerer at man deltar i Strandryddeuka slik at man får avtalt henting av avfallet. Herreløst av fall er like herreløst om det ligger i en haug eller om spredt omkring, hvis man ikke samtidig sørger for å få det hentet. Samt at det må pakkes ordentlig. I 2014 hadde vi helikopter til Kvalvika, der SALT hadde gjennomført en ryddeaksjon og pakket avfallet i storsekker. Men enkelte turgåere hadde nok syntes det var dumt å ta avfallet med seg tilbake over fjellet og bare kastet det løst på haugen av avfall, og noen hadde nok også bidratt til ryddingen i gode hensikter. Det samme opplevede vi på Unstad. Men hvis avfallet ikke ligger i sekker så spres det med vær og vind, eller rotorblader. Og til turgåeren: ta med deg avfallet tilbake til en dunk som blir tømt.

Så for neste år: Husk å meld deg på en ryddeaksjon – slik at vi får sørget for å transportere avfallet til godkjent mottak, om du ikke får deg med deg selv.

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet