Hold Norge Rent

Under mottoet «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!» er Hold Norge Rent en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens overordnede mål er å engasjere til opprydding av søppel i norsk natur, samt å forebygge forsøpling av miljøet.

Hold Norge Rent og LAS har jobbet sammen siden 2011. Da var Hold Norge Rent «bare» et prosjekt, men ble opprettet som egen forening i november 2014. I hele perioden og frem til i dag, har Hold Norge Rent løftet problematikken med marin forsøpling både i media og ovenfor myndigheter, og en stor del av aktiviteten i det ganske land på dette området skyldes denne aktiviteten.

Foreningen har masse gode og nyttige informasjon til alle med fokus på kunnskapsdeling om en rekke temaer f.eks. marin forsøpling, forsøpling på land, mikroplast, kilder og årsaker, regelverk, tiltak og handlingsplan mot forsøpling, nyttige tipps. Finn alt du lurer på i kunnskapsbasen og de publisere også flere dokumenter og rapporter.

«Vårryddedagen«, «Strandryddeuka«, «Før fuglene kommer«, og «Min bit av Norge» er nasjonale ryddedugnader som foreigningen står bak.

 Men skal du rydde i Lofoten, ta kontakt med oss først 🙂

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet