Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens overordnede mål er å engasjere til opprydding av søppel i norsk natur, samt å forebygge forsøpling av miljøet.

Hold Norge Rent og LAS har jobbet sammen siden 2011, om nettopp Strandrydding. Da var Hold Norge Rent «bare» et prosjekt, men ble opprettet som egen forening i november 2014. I hele perioden og frem til i dag, har Hold Norge Rent løftet problematikken med marin forsøpling både i media og ovenfor myndigheter, og en stor del av aktiviteten i det ganske land på dette området skyldes denne aktiviteten.

Foreningen jobber ikke bare med marin forsøpling, men skal også:

  • være en spydspiss i arbeidet mot marin forsøpling
  • gjennomføre holdningsskapende tiltak mot forsøpling
  • støtte/bidra til lokale holdningskampanjer og ryddeaksjoner
  • bidra til å redusere og rydde opp i eksisterende villfyllinger

«Strandryddedagen» og «Før fuglane kommer» er to arrangementer som foreningen står bak, i tillegg har de utarbeidet et kart over hvor det er ryddet og hvor det er behov, se ryddeportalen , her kan man både melde i fra hvor det bør ryddes og hvor det er ryddet. Men skal du rydde i Lofoten, ta kontakt med LAS først:-)

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet