Workshop fiskeri

Marint avfall utgjør en trussel mot alt liv som holder til i og ved havet. Fiskeri og havbruksnæringene må inn i manesjen for å ta vare på ressursene som er i havet. Vi samler et knippe mennesker for sammen å kartlegge problemet og finne løsninger som skal til for både registrering, opprydding, kommunikasjon og løsninger for et rent hav.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet