24mar2021

Havrydding 2021 er i gang!

Fiskere som leverer fisk til Stamsund- bli med på Havrydding!

Under Lofotfisket våren 2021 gjennomfører Clean Up Lofoten en kampanje i Stamsund vi kaller Havrydding. Vi ønsker å øke bevisstheten blant fiskerne på å levere inn avfall som man får i fiskeredskapen.

Denne kampanjen er i samarbeid med lokal fisker Tore Østeig, skipper på Polaris fra Stamsund, som er initiativtaker til kampanjen, og kontaktperson for fiskerne.

Fiskerne kan registrere seg hos Tore ved å skrive seg på et skjema, ved et nummer og ta en søppelsekk med samme nummer. De kan samle eierløst marint avfall og levere det til Tores rorbu i Burekka i Stamsund. Alle som deltar er med i trekningen om et gavekort på 3000 kroner fra Elkjøp.

Gjennom kampanjen ønsker Clean Up Lofoten å få mer kunnskap om mengden og hvilken type avfall som finnes. På slutten av fiskesesongen skal vi analyse avfallet, og ut fra dette kan vi analysere og kartlegge hvor det skal settes inn tiltak.

Havrydding er et supplement til prosjektet Fishing for Litter- prosjektet i regi av SALT- som retter seg mot de store fiskebåtene som får store mengder med søppel i trålen. Denne kampanjen retter seg mot fiskerne på de mindre fiskebåtene.

Les her om Havrydding 2020 og her for en artikkel i Lofotposten.

Dette tiltaket gjennomføres med støtte fra:

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet