3apr2020

Havrydding 2020

Det hender at fiskere får opp avfall i fiskeredskapen sin. Dette er avfall som gjerne ligger i nedre deler av vannsøylen, og som av den grunn ikke havner så lett i strandsonen. Dette ønsker vi å gjøre en kartlegging på, og se nærmere på hvilke gjenstander dette typisk er, og hvor lenge det har ligget i vannet. Dette er dessuten typisk avfall som fiskere får i fiskeredskapen sin, og i noen tilfeller blir dette kastet tilbake på hav isteden for at det blir tatt med inn til avfallsmottak.

Under skreifisket våren 2020 gjennomførte vi en kampanje i Stamsund, hvor vi ønsket å øke bevisstheten blant fiskerne på å levere inn avfall som man får i fiskeredskapen. Denne kampanjen var i samarbeid med lokal fisker og primus motor Tore Østteig, som var initiativtaker til kampanjen, og som var kontaktperson for fiskerne i Stamsund. Fiskarheimen Havly bidratt også med distribusjon av informasjonsmateriale til kampanjen.

Tore Østteig delte ut ryddesekkene og fiskerne kunne registrere seg hos Tore ved å skrive seg på et skjema, ved et nummer og ta en sekk med samme nummer. Det fungerte slik at nummeret ble brukt til en trekning blant deltakerne, hvor premien var et gavekort fra Elkjøp på 3000 kr. Fisket startet 10. mars og fiskerne hadde fristen 31.april til å levere sekkene.

Resultater:

22 båter melde seg på lista. 7 av disse leverte sekk med eierløst avfall tilbake til Stamsund. Monica og Victoria analysert avfallet sammen med Tore- det var svært lærerikt ettersom han kan mye om fiskeredskap også i det historiske perspektivet!

Total vekt innsamlet var 31 kg, som utgjør 4,4 kg per sekk.  Det ble funnet 82 gjenstander, 46 forskjellige typer avfall. Det var funnet mest av fiskarhansker (6stk), garn til fiske av torsk/skrei (6 stk), matemballasje i plast (6 stk) og lange tau (6 stk).

Det var litt mindre deltakere enn forventet ettersom COVID-19 stengte Fiskarheimen og hver båt ble egen kohort, men vi er fortsatt veldig fornøyd med å få gjennomført prosjektet og analysen under rådende forhold. Vi fortsetter med kampanjen i år.

Vinner av lotteriet var «Anna Katharina» ved Per Skibstad. Hjemmehørende i Sandnes.

Vi sier tusen takk til alle som deltok og oppfordrer fiskere til å melde seg på i 2021!

 

Dette tiltaket gjennomføres med støtte fra:

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet