3apr2020

Havrydding

Det hender at fiskere får opp avfall i fiskeredskapen sin. Dette er avfall som gjerne ligger i nedre deler av vannsøylen, og som av den grunn ikke havner så lett i strandsonen. Dette ønsker vi å gjøre en kartlegging på, og se nærmere på hvilke gjenstander dette typisk er, og hvor lenge det har ligget i vannet. Dette er dessuten typisk avfall som fiskere får i fiskeredskapen sin, og i noen tilfeller blir dette kastet tilbake på hav isteden for at det blir tatt med inn til avfallsmottak.

Under skreifisket våren 2020 gjennomføres en kampanje i Stamsund, hvor vi ønsker å øke bevisstheten blant fiskerne på å levere inn avfall som man får i fiskeredskapen. Vi kjører en trekning blant deltakerne som har levert inn avfall gjennom denne kampanjen, hvor premien er et gavekort fra Elkjøp på 3000 kr. Denne kampanjen er i samarbeid med lokal fisker og primus motor Tore Østeig, som er initiativtaker til kampanjen, og som er kontaktperson for fiskerne i Stamsund. Fiskarheimen Havly har dessuten bidratt med distribusjon av informasjonsmateriale til kampanjen.

Dette tiltaket gjennomføres med støtte fra:

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet