11feb2020

Handelens Miljøfond sikrer oss videre arbeid med marint avfall i 2020!

2020 blir den 10.ryddesesongen som koordineres av Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS), og det er en glede å meddele at tiltak gjennom prosjektet Clean Up Lofoten har fått tilsagn på midler fra Handelens Miljøfond for dette året.

Inntil kr 2 552 375,- kan brukes på henholdsvis ryddearbeid og noen forebyggende tiltak i inneværende år. Midlene er øremerket og omsøkt på detaljnivå på hvert enkelt tiltak.

-Vi er svært glade for tilliten og at vi nå får fortsette arbeidet med å rydde eierløst marint avfall i Lofoten, sier daglig leder Gjermund Vian, og legger til at resultatene fra tidligere rydding har gjort noe med bevisstheten til oss alle.

– Å rydde opp plasten som ligger ute i naturen, og stanse all ny plastforsøpling, er et stort fokus for Handelens Miljøfond. Vi er stolte av å støtte den viktige jobben Clean Up Lofoten/LAS gjør for dette, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Midlene skal benyttes til følgende tiltak:

  • Tilrettelegging for rydding fra frivillige, gratis levering mot registrering, og bistand til transport av avfallet ved behov
  • Ryddekorps til rydding av «utilgjengelige» områder, på innersida og på yttersida, men vi vil ha noen få turer for frivillige også. Dette vil bli i samme modell som tidligere år, men i år har i også rydding i Horndalen og strekningen Eggum-Unstad. En stor del av midlene blir benyttet her.
  • Forebyggende rydding i Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda
  • Fjerning av tunge gjenstander. Tips oss gjerne.
  • Noe kartlegging
  • Havrydding
  • Tiltak mot avfall langs vei
  • Informasjon om sortering, til noen grupperinger av turister.

Alle prosjektene kommer etter hvert til å bli mer beskrevet på nettsiden www.cleanuplofoten.no  Her ligger også ryddeskjema for de som vil bidra til å rydde.

Clean Up Lofoten er et prosjekt som ble startet i 2015 med midler fra Fylkesmannen i Nordland. Prosjektet drives og eies av LAS, mens Lofotrådet er medeier. Prosjektet har som mål å bidra til at det blir slutt på forsøpling som oppstår lokalt gjennom forebyggende tiltak, samtidig med arbeid for at historisk avfall og avfall som kommer langveis fra, blir ryddet opp.

LAS engasjerte seg i rydding av eierløst marint avfall i 2011, og har siden den gang ryddet 278 tonn med eierløst marint avfall fra kysten av Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.

Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017, er Norges oppfølging av EUs plastbæreposedirektiv. Handelens Miljøfonds formål er å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruket av plastbæreposer. Fondet deler i 2020 ut rundt 180 millioner kroner, og vil fortsette med store beløp årlig til prosjekter som bidrar til fondets formål. Medlemmene betaler 50 øre per plastbærepose i kontingent, og dagens medlemmer representerer rundt 85 prosent av det samlede antallet plastbæreposer som selges i Norge. Medlemsbedriftene representerer mer enn 10 000 butikker. Blant medlemmene finner man alle de store norske dagligvarekonsernene, faghandelskjeder og enkeltbutikker.

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet