21aug2017

Fornuft, følelser og ….sannheten!

Velkommen tilbake fra ferie! Det føles som dagene gikk veldig fort i år, men det føles også godt å få hverdagen i gjenge igjen. Vi spøker av å til med å si at tiden akselerer, for det føles jo unektelig som om tiden går fortere og fortere, men fornuften vet jo godt at sannheten er at et døgn består av 24 timer (kanskje er det vi som beveger oss saktere(?!), alders tegn eller andre mer håndfaste tidstyver som herjer….om ikke det er været som spiller oss ett puss… (lørdag: sommer med 20 grader og bikini, søndag: høst med 11 grader, vind og regn) ja ja, vi vet hvor vi bor!).

Samfunnet vårt preges av meningers mot og synsing – og kanskje bør vi alle stoppe opp litt og tenke på hva disse meningene er bygget på (spesielt i dette valgår) av fakta og verdier både i eget og andres tilfelle – det er lov å være kritisk. Har man hatt skoen på, vet man utmerket godt hvor den presser, og hva som skal til for at den skal passe (- og så gjelder det bare å ta høyde for vekst, gnagsår og i hvilket terreng man skal gå, d.v.s. at ting kan forandres underveis). Når man tar i betraktning at man gjerne flere par sko å velge i, så er det store spørsmålet; har man det riktige paret på – og hva er sannheten?

Strandrydding i Lofoten i organiserte former har eksistert siden 2011 – med årets innsats så holder vi på å rydde for 7. gang. I løpet av denne tiden har vi høstet erfaring på et relativt nytt «felt» i Norge. Vårt mål er å bidra til at det blir mindre marint avfall i havet/kystsonen, der frukten av dette først og fremst gagner livet i havet og sjøfuglene.

Våre erfaringer har vi valgt å dele med alle de som har lyst på den kunnskapen. Ved å være transparent og dele erfaringene våre så kan vi kanskje bidra til at andre blir motivert til innsats, eller kan bruke våre erfaringer til å «kalibrere» egne erfaringer eller praksis. Alle er velkomne til å jobbe på lag! Ved å være transparent håper vi også at de rundt oss vet hva vi står for (i en bedrift er det selvsagt forretningshemmeligheter og strategier som ikke er tilgjengelig for alle, men vi skal tåle å bli gått i sømmene). Prosjektet eies av Lofoten Avfallsselskap IKS og Lofotrådet – men det er avfallsselskapet som må ta en del av den økonomiske risikoen, og forskuttere en del aktivitet. Et lite selskap som har forpliktelser må jobbe økonomisk forsvarlig og i henhold til lovverket.  I praksis betyr det at vi har budsjetter og begrensede ressurser og midler. Det er sannheten. Derfor må vi også ha internt regelverk som regulerer vår aktivitet slik at risiko reduseres og gir forutsigbarhet – fornuft.

Clean Up Lofoten har heldigvis ikke monopol på rydding – men vi ønsker å være et verktøy som hjelper frivillige (primært) til å rydde marint avfall som kommer i fra havet – marint HERRELØST avfall (eller eierløst i likestillingens navn).  Og mange føler nok vi er flinke, og  mange føler vi kunne gjort mer eller på en annerledes måte. Ryddeskjema er godt eksempel på det. Det vi fikk høre det i starten, for å si det sånn:-) Nå har nok flere fått med seg hvorfor vi har skjema, men her er uansett en oppsummering over hvorfor vi har de betingelsene vi har:

Ryddeskjema:  
Vi krever at alle som vil levere marint avfall gratis må fylle ut skjema med antall av hva de har funnet.
Bakgrunnen er: 1) Vi trenger kunnskap om hva vi finner. Det er vanskelig å forebygge forsøpling hvis vi ikke vet hvor vi skal lete etter kildene. Registreringen er et godt hjelpemiddel her! 2) Vi trenger å måle hva vi gjør (vekt, lengde, antall deltakere osv) så vi kan si noe om kostnad, effekt og nytte. 3) Bygger kunnskap 4) Kan kontrollere at det er samsvar mellom hva som leveres og det som står på skjema – at det f.eks. ikke er garasjen som er tømt og 5) Som dokumentasjon på hva som er gjort, og ved evt. ettersyn.

Blanke sekker:
Vi tilbyr blanke sekker å rydde i, de kan du få gratis. Vi foretrekker at sekkene er blanke.
Bakgrunnen er: 1) Vi kar krav til mottakskontroll av vi tar i mot på våre anlegg og Fylkesmannen liker ikke sorte sekker (Det er avfallsselskap som alt har begynt å forby mottak av avfall i dem).   2) Marint avfall er lett å kjenne igjen, og vi vet i så måte at det er det som leveres (og ikke avfall fra hagen, garasjen eller boden).

Påmelding:
Vi ber om påmelding på forhånd, med hvem du er og hvor du skal rydde
Bakgrunnen er: 1) Da har vi mulighet til gi deg nødvendig informasjon om skjema, utfylling, sekker, kartlegge behov for transport og gi instruksjoner om hvordan avfallet må pakkes hvis det innvilges henting 2) Vi vet at det området blir ryddet og kan formidle det videre til andre som ønsker å rydde 3) Vi har mulighet til å vite noe om omfanget av hvor mye som blir ryddet. 4) Man slipper å få en overraskelse når avfallet skal leveres. 5) Vi har muligheten til å si «nei – dette kan vi beklageligvis» ikke være med på akkurat nå. Det er bedre å la være å rydde enn å rydde, og ikke få avfallet fraktet ut. Dumpet avfall meldes til miljøansvarlige/teknisk etat i respektive kommune og er det en kjent eier/forurenser av avfallet er det selvsagt de som skal betale.

Tilbudet gjelder bare rydding av herreløst marint avfall:
Dette betyr at det er diffust avfall som kommer via havet (sjøveien) på strender og kystlinje, samt tilhørende terreng, dette i hovedsak gjelder for. Typisk marint avfall er f.eks typisk tau, flasker, emballasje, isopor, garnkuler, sko o.l.  Det må med andre ord være avfall som vi kan få søkt midler til/refusjon for.

Dette betyr at vi blant annet at Clean Up Lofoten ikke tar ansvar for følgende avfall:
-Forsøpling av «badestrender» fra gjester/solhungrige dekkes ikke av dette tilbudet (Men stranda kan ryddet for marint avfall før sesongen).
-Husholdningsavfall fra steder hvor folk camper (Men evt. strender kan ryddes for marint avfall)
-Rusken avfall/langs veiene – (men der veien går ved vannet regner vi med at det blir hipp som happ)
-Rydding av næringseiendom eller privat eiendom for annet avfall enn det som har kommet i land sjøveien (dumpet avfall, selv om det er nøter og taukveiler er ikke innenfor)
-Bålplasser for brenning av avfall og andre dumpingplasser (varsle kommunen)
-Avfall som er ryddet og forlatt uten avtale om henting og/eller levert skjema (Noen ganger må vi gjøre unntak, men dette er i utgangspunktet ikke vårt ansvar. Spesielt er dette viktig å få frem nå, når det er flere ryddeaktører som opererer.)  Bildet over er forøvrig et slik unntak – Fra Eggum, hvor vi vet det ble gjort en ryddeaksjon i 2016. Det koster imidlertid noen arbeidstimer å dra ut dit for å rydde opp…og så må det transporteres ut.
– Avfall fra næringsaktører som rydder avfall primært som eget prosjekt (er det her gjort med offentlige midler, tar vi et «skjønn» etter omfang og karakter, her er det en del usikkerhet på hvordan dette skal gjøres, så dette vil vi spille videre inn i «systemet». For fremtiden blir vi glade for at aktører åpner en dialog med oss om omfang før søkefristen, slik at vi har tar høyde for hvor mye som skal komme inn, behov for ressursbruk fra oss og om vi kan bidra med transport eller ikke).
– Avfall fra næringsaktør som rydder mot økonomiske midler på oppdrag fra andre næringsdrivende (uansett størrelse). (Vi ønsker ikke å bidra til konkurransevridning). Avfallet kan selvsagt leveres til LAS, i henhold til gjeldende priser og sorterer man, kan det finnes gratisfraksjoner også:-)
– Forurensingssaker
– Der forurenser er kjent

Men Lofoten Avfallsselskap IKS tar selvsagt i mot avfallet fra alle disse aktører som sine kunder, men transport/levering og kostnader ved levering dekkes av forurenser.

Dette føles kanskje dumt og urettferdig for noen, men vi ber likevel om respekt for de begrensningene som vi må ta. Se heller på hvor langt arbeidet med marint avfall har kommet i løpet av svært få år -og føl litt stolthet!  Det er håp! Så uansett hva som sies om LAS, så håper jeg dere kan lese dette å gjøre dere opp en egen fornuftig mening basert på de rammebetingelsene  vi har.  I øyeblikket er dette en sannhet som vi må forholde oss til, om hva vi står for. Men når skoen klemmer, så tar vi tak og spiller inn dette til Hold Norge Rent – feltet «marin forsøpling» er fortsatt tidlig i vekstfasen, og forutsetningen vil være i endring.

Og for de som er på valg…… et lite hjertesukk (eller synsing på bakgrunn av hvor vi mener skoen gnager litt):
– Det behøves et mandat i vårt kjære Norge, om hvem som skal ha ansvar for koordinering av ryddingen langs kysten vår.  Med mandat og ansvar følger også forutsigbare midler.
– Midler gis til arbeid med marin forsøpling (søkbare), men det trengs også midler til forebygging gjennom fokus i systemer for forvaltning og drift. Det handler jo til syvende og sist om skikk og bruk…og respekt for jorda vi lever av og på.

Til slutt vil jeg gratulere  Røst og  Værøy med stor ryddeinnsats! Vi heier på de dere som tar initiativet og alle som bidrar med rydding!

Men jeg vil også fremsnakke de miljøansvarlige/teknisk etat i våre eierkommuner – uten den dialogen vi har, har ikke prosjektet Clean Up Lofoten vært mulig!

Ha en strålende dag – og vær snill med hverandre!

 

Hilsen prosjektlederen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet