24apr2020

Forebyggende rydding av Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda

Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda blir gjennom sommeren besøkt av et enormt antall turister og turgåere. Dette er også strender hvor mye marint avfall kommer i land. Derfor mener vi at det er viktig med forebyggende rydding. Velmenende turister og turgåere begynner gjerne å rydde sammen avfall i hauger når det er mye  å ta av.  Hvis hauger med avfall blir liggende, er det så lett at det også blir lagt eget turavfall på toppen, og da får vi en forsøplingssituasjon. Skal man rydde, er det viktig at man får avfallet pakket i sekker og sikret at avfallet blir fjernet.

Derfor lyser vi også i år ut motivasjonsmidler for tre ulike ryddelag som vil ta ansvar for at disse stedene blir ryddet nå i vår. Hvert ryddelag mottar kr 25 000,- for utført ryddejobb. Ryddejobben innebærer at stranden skal ryddes så ren som mulig, avfallet som ryddes skal registreres i medbragt ryddeskjema og pakkes i kubikksekker som klargjøres til henting på senere tidspunkt.

Våren 2020 ble ryddingen gjennomført følgende steder:

  • Bunesstranda – ryddet av Reine IL 16. mai
  • Vestervika – ryddet av Flakstad IL 23. mai
  • Kvalvika – ryddet av Flakstad IL 24. mai

Tilsammen ryddet idrettslagene 24 kubikksekker med marint avfall fra disse tre stedene, imponerende innsats!

 

Kriterier for å søke:
Lokale lag og foreninger, samt skoleklasser med lærere (det må være i regi av vgs-skole)/russegrupper kan søke midler, forutsatt at de har minimum 15 «voksne» ryddere med på ryddingen.

Ryddingen må gjennomføres helst innen uke 21. Erfaring tilsier at været kan være en joker, slik at vi anbefaler en planlagt dato – og en reservedato for gjennomføring også i tilfelle mye regn eller at man ikke blir ferdig.

På grunn av Korona-pandemien er vi nødt til å ta smittevernshensyn for gjennomføring av oppdraget, er også avvikling av dette et tilleggskriterium.

  • Søker må beskrive hvordan man vil gjennomføre oppdraget ved samtidig å følge FHIs anbefaling om maks 5 personer (såfremt disse ikke er i familie) ved transport, gåtur og rydding.
  • Søker må skrive hvilken strand/strender de søker på.  Til Bunes er man avhengige av båt. Om det er mulig å gjennomføre rydding slik situasjonen er nå, må man selv stille med båt for å frakte folk over.
  • Søker må det videre oppgis hvilken dato man planlegger rydding, samt alternativ dato i tilfelle dårlig vær. Det må være ferdig ryddet senest innen utgangen av uke 21.
  • Søker må oppgi hvor mange som skal delta på ryddingen, og navnet på minimum 15 av de voksne deltagerne (siden dette er et kriterium for søknaden). Det er erfaringsvis en del avfall på disse strendene, så det må påregnes noen timer med rydding, men jo flere man er – jo fortere går det!

I år trekker vi ut ryddelag blant alle som har sendt søknad, og som oppfyller kriteriene.

Søknad sendes Clean Up Lofoten

Frist for å søke:  i løpet av 3.mai

Antall søkere: 4 stk

I år ble det dessverre en kort søknadsfrist for dette tiltaket, og det kan nok forklare et lavt antall søknader vi fikk inn.

De som fikk tilslaget på ryddingene er:

  • Kvalvika: A-lag/G14, Flakstad Idrettslag.
  • Vestervika: Lillegutt/ lillejenter, Flakstad Idrettslag.
  • Bunesstranda: Reine IL

Søknadene fra disse tre idrettslagene beskrev en svært god plan for gjennomføring, inkludert gode smitteverntiltak under ryddingen.

Rydding i Kvalvika og Vestervika vil gjennomføres helga 23. og 24.mai, og rydding på Bunesstranda planlegges gjennomført fredag 15.mai.

Tiltaket gjennomføres med midler fra:

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet