30apr2018

Fordeling av motivasjonsmidler 2018

Motivasjonsmidler for rydding av Kvalvika og Vestervika

Clean Up Lofoten fikk motivasjonsmidler til utdeling fra Miljødirektoratet, og ett av målene med disse midlene er å motivere en forening/lag/skoleklasse med stor ungdom/voksne til å rydde Vestervika og Kvalvika i Flakstad kommune.

Siden det er store strender og et stykke å gå, så får man kr 25 000,- per strand per gang da man bør være en god gjeng (15-20 stk). Det er ønskelig å rydde både nå i vår og i høst, fortrinnsvis av de samme aktørene på samme strand. Siden disse stedene er så godt besøkt av turister, og at vi ved disse midlene kan være med å forebygge at marint avfall blir samlet og lagt i hauger, uten at avfallet blir pakket og fraktet ut.

Rydding nå i vår bør gjøres så fort det er snøfritt over fjellet.

Lag/foreninger/skoleklasser som er interessert bes ta kontakt med Monica på Lofoten Avfallsselskap IKS så fort som mulig og senest 9. mai med forslag om hvilke rydde datoer de kan. Flere kan gå sammen og dele midlene, men ved flere interessert vil 2 aktører bli valgt ut (2 dager per strand), eller om vi ikke får aktører så blir det maks 4 aktører (1 dag per stand).

Disse får «oppdraget»:

Det kom 8 henvendelser inn; 1 turlag, 1 fotballag og 3 russegrupper og 3 henvendelser fra skoleklasser i regi av foreldre. Vi takker for interessen og merker oss spesielt at russen er så interessert i å rydde.

Bakgrunnen utvelgelsen er 1) lag og foreninger blir prioritert. 2) Antall voksne/stor ungdom som kan delta/når dette kunne kan gjennomføres.

Følgende søkere vil bli tildelt oppdraget:
Lofoten Turlag:  Kvalvika, vår og høst
Flakstad Idrettslag (foreldre til Mini2 og Lillegutt): Vestervika, høst
Russegruppe v/ Julie Friksen: Vestervika, vår  – allerede nå 18.mai

 

Motivasjonsmidler for ordinære ryddeaksjoner til skoleelever (barne- og ungdomsskole, samt videregående skoler i Lofoten)

Det andre målet med motivasjonsmidler er utdeling til skoleklasser som gjennomfører ryddeaksjon i regi skolen. Skoleklasser som ønsker å delta med rydding i 2018 bes ta kontakt og melde seg på. Per ryddeaksjon er det i utgangspunktet avsatt kr 3000,- og vi har motivasjonsmidler til 30 aksjoner. Får vi flere henvendelser enn det, så må se på kriteriene for fordelingen. Vi sjekker interessen først, men kriterier kan bli utbetaling per sted det er ryddet/ryddeaksjon, maks deltagelse per klasse/skole og/eller tidsfrist. Dette vet vi når vi får henvendelser. Alle må imidlertid fylle ut skjema over funn. Er du lærer og har planer om å dine elever rydder; ta kontakt med oss!

Vi hadde også noen motivasjonsmidler i 2011 som ble gitt til skoleklasser og der midlene gav mulighet for læreren til å gjøre noe sosialt, eller innkjøp av leker til skolegården etc. Vi håper disse midlene kommer godt med i år også.

Følgende skoler deltok og mottak motivasjonsmidler:

Ramberg Skole, Vikten Skole, 4.trinn Fygle skole, 3 trinn Fygle Skole, Gravdal Skole, 8 trinn Kabelvåg Skole, Gimsøy skole, 4 trinn Svolvær Skole, Svolvær Skole, Laupstad Skole. En klasse i Svolvær la midlene til en buss, slik at de kunne dra lengre for rydde.

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet