2apr2019

Fokus på rundballeplast fra landbruket

Gjennom de artiklene som blir registeret i strand- og kystryddekampanjen, ser vi også at det dukker opp rundballeplast i fjæra. Fra tid til annen ser vi også at det ligger plast igjen rundt foringsplassen til dyrene. Plast og natur fungerer dårlig sammen, og det er derfor viktig at man først forebygger at dette skjer, deretter at rydder opp hvis plasten først kommer på avveie. I 2018 ble det ved Norturas anlegg i Malvik, meldt at 50% av storfeet som slaktes har plast i magen (kilde Trønder Avisa/Landbruk 24).

Denne våren vil vi sammen med Norsk Landbruksrådgivning avd. Lofoten, og kommunene Flakstad, Vestvågøy og Vågan ha fokus på plast på avveie fra landbruket.

Folderen ble distribuert per brev til medlemmer av Norsk Landbruksrådgivinings avd. Lofoten, og per e-post til de bønder som har søkt produksjonsstøtte fra Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

Ved å trykke på bildet så får du se folderen.

Utsendelse av informasjon resulterte i respons til Flakstad kommune

Dette ble fulgt opp med foredrag på en fagdag som ble arrangert 19. juni i Sennesvika, Vestvågøy. Fagdagen var i regi av Norsk Landbruksrådgivning avd. Lofoten

Så blir det spennende å se om det blir mindre rundballeplast på avveie etterhvert.

Tusen takk til godt samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning avd. Lofoten

Tiltaket gjennomføres med støtte fra:

Foto: M.Gressetvold

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet