7jun2018

Fjerning av tunge gjenstander fra kystlinja, 2018

Fra midlene som Clean Up Lofoten/LAS mottok fra Miljødirektoratet, var det også noe midler avsatt til å fjerne tunge ting, som ikke er bare å plukke med seg. Fra tid til annen så får vi tips fra publikum og strandryddere på dette, om gjenstander som er så tungt at det trengs ekstra innsats. Tips oss gjerne, så skal vi se hvor langt vi rekker.

Vi fikk ikke gjort like mye her, som vi ønsket – men vi er igang og vil fortsette arbeidet i 2019
Det ble gjennomført en jernskrot kampanje i 2018 som tok med seg en del tunge gjenstander av jernskrot som lå i fjæra.

Gjenstander fjernet

  • Innmat fra bøyer, mellom Sversvika og Kollvika. Disse sikres fra ytterligere forvitring i storsekker på m3. Deretter må de hentes ut. 
    Status: 4 m3 er pakket, og hentet ut ved hjelp av Kystvakten. På veien fant vi også et kjøleskap. Dette er også hentet.
  • Vegg fra kjølecontainer på Myrland er fjernet.
  • Fjæra ved Tind og Tindsura (Jernskrot)
  • Fjæra på Sørvågen (Jernskrot)
  • Leira i Henningsvær, gammel dampkjele

Befaring, og på begynt arbeid er noen gamle eierløser mærer som ligger i Valberg, samt en vanntank som ligger i fjæra ved Hammerstad Camping.

Foto: LMT

 

 

 

 

 

Med støtte fra Miljødirektoratet.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet