7jun2018

Fjerning av tunge gjenstander fra kystlinja

Fra midlene som Clean Up Lofoten/LAS mottok fra Miljødirektoratet, var det også noe midler avsatt til å fjerne tunge ting, som ikke er bare å plukke med seg. Fra tid til annen så får vi tips fra publikum og strandryddere på dette, om gjenstander som er så tungt at det trengs ekstra innsats. Tips oss gjerne, så skal vi se hvor langt vi rekker.

Første gjenstand(-er)

  • Innmat fra bøyer, mellom Sversvika og Kollvika. Disse sikres fra ytterligere forvitring i storsekker på m3. Deretter må de hentes ut. 
    Status: 4 m3 er pakket, og hentet ut ved hjelp av Kystvakten. På veien fant vi også et kjøleskap. Dette er også hentet.
  • Mærer, ved Apenes, Finstad og Æsøya. Disse må fjernes, hele eller demontert. Har har vi ikke klart å spore noen eier som er i drift i dag, og mærene vil bli fjernet nå i høst.
  • Vegg fra kjølecontainer på Myrland er fjernet.
  • Vanntank i fjæra ved Hammerstad Camping

Foto: LMT

 

 

 

 

 

Med støtte fra Miljødirektoratet.

CUL-partnere som støtter arbeidet: