19mar2019

Fjerne tunge gjenstander fra fjæra, 2019

Fra tid tid annen så får vi melding om at det er eierløse gjenstander som ligger i fjæra, som er så tunge eller romfrekke at det ikke er mulig å få disse med til farbarvei. Kanskje trengs det pakking, kanskje trengs det sleping. Vi ønsker tips om slike steder, så får vi se om vi får til å fjerne disse.

Det er også fint om du sender oss et bilde av gjenstanden – og gjerne et med litt terreng rundt så vi får se hvordan den ligger i landskapet.

Gjenstander som er meldt inn og vil bli hentet:

  • Mærer, ved Finstad og Æsøya. Disse må fjernes, hele eller demontert. Har har vi ikke klart å spore noen eier som er i drift i dag, og mærene vil bli fjernet.

Utført:

  • Gammel oppdrettsmære ved Apenes er fjernet.
  • Trålnot ved Stamsund
  • Vanntank i fjæra mellom Hammersand Camping og Svolvær Flyplass
  • Bøyer og tau, brurstolen, Ballstad
  • Traktordekke (?) (rydding på utilgjengelige steder)
  • Flere trosser (rydding på utilgjengelige steder)

TIPS OSS!!!
Vi vil gjerne ha tips om flere tunge gjenstander som ligger rundt omkring i fjæra i Lofoten, så skal vi se hva vi får gjort. Det eneste kriteriet er at de må være eierløse.

Foto: F.H.T/LMT

Gjennomføres med støtte fra Miljødirektoratet

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet