25sep2015

28% fiskerirelatert avfall

Det er tallenes tale fra årets Strandryddeuka i Lofoten – det betyr også at 72% er annen type avfall. Joda, både landbruksplast, plastpresseninger og isopor viser at andre næringer også er representert – men skal vi begynne et sted, er det kanskje greit å begynne men den bransjen som har arbeidsdagen sin nettopp på havet.

LAS var sammen med Norges Fiskarlag akkurat vertskap for en workshop der tema var hvordan fiskeri og havbruk kan bidra til å få slutt på marin forsøpling.

Den første dagen var satt av til å avdekke utfordringer sett fra mange forskjellige vinkler, både fra myndigheter og bransjen, og dettr var veldig lærerikt for alle parter! Den andre dagen var det på tide å finne løsninger, og ikke minst få det ned på papiret – både det vi kan gjøre her lokalt, hva bransjen kan bidra med – og hva vi ønsker oss av myndighetene. En stor takk overrekkes også Kjersti E.T. Busch fra SALT Lofoten, for frembragende jobb som ordstyrer.

Kjersti fortalte også at den mengden plast som går i havet hvert år er estimert fra 4,8-12,7 mill. tonn! Til sammenligning er bestanden av skrei i Barentshavet 3,5 mill. tonn – det sier seg selv at mye må gjøres.

Gjennom prosjektet Clean Up Lofoten har vi mulighet til å jobbe mot flere områder samtidig. Ved å ha rollen som navet i et hjul, når vi har flere fokusområder og ser at områdene på mange måter henger sammen.

«Misbruk» av andres containere for å bli kvitt eget avfall er et av de områdene som kommer opp, og kaier/havner er et område hvor dette ofte skjer. Når containere misbrukes betyr det at de ikke har kapasitet til den gruppen den er ment for, samtidig som det påfører eieren av containeren større kostnader.  Vårt forhold til «søppel» er egentlig ganske rart, fordi vi forventer å bli kvitt det gratis, mens det er helt greit å bruke penger på en nye produkter – og vi kan til og med kjøre langt for å kjøpe det vi har lyst på ( ja til tider kjører folk langt for å dumpe avfall også,  bare så det er sagt).  Men hvis vi skal benytte jordens ressurser, så må vi også passe på at det er noe igjen til de som kommer etter oss – vi kan ikke forsøple og forurense på den ene siden, og bruke opp de råvarene som er på den andre. Store ord og store tanker, men vi kan i alle fall starte med å ta ansvar for eget avfall – å dumpe det i noen annens dunk eller enda verre; sette det ved siden av – eller hive det i den fantastisk vakre naturen vår. Ja da kan man kanskje ymte frempå om at det i utgangspunktet er ganske frekt, spør du meg!

Oppfordring er derfor: la containere som er ment for turister, fiskere og fritidsbåter etc. ha kapasitet til å ta imot avfallet fra de respektive målgruppene. Send heller avfallet til gjenvinning – føles mye bedre å bidra!

God helg!

P.S. Denne nydelige gjengen + noen til, deltok på workshopen – og vil virkelig gjøre noe for at vi skal bli kvitt plastforurensningen i havet!

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet