5apr2019

Endelig i havn!

Det er godt å se at Norges Fiskarlag er fornøyd med den løsningen for avfallshåndtering, som endelig er i havn i Vestvågøy! Det har vært en lang vei å gå, men nå kan avfall som oppstår på båter og skip leveres ved 3 kaier i Vestvågøy – og det gjelder både restavfall og farlig avfall.

«Vi har fått til et meget godt samarbeid med Ballstad Slip, Lofotterminalen på Leknes og Lerøy i Stamsund. Uten deres velvilje, hadde ikke dette vært mulig. Mottak av farlig avfall krever bemanning og registrering, noe vi har fått til avtaler med disse tre bedriftene om», redegjør havnesjef Kjell Jakobsen.

I korthet går samarbeidet ut på at de stedlige bedriftene, mot en godtgjørelse, bestyrer de tre containerne for farlig avfall. De låser opp og fører logg over det som tas i mot, mens Vestvågøy kommune havn står for eierskap av containere, avfallsdeklarering og delfinansiering av videre innhenting av de avfallsfraksjonene som leveres i containerne. Servicetilbudet tar utgangspunkt i prinsippet om at forurenser skal betale, men endelig modell må seg til etter hvert som vi får erfaring om hvordan dette er praktisk gjennomføres.

Bakgrunnen for at denne ordningen har blitt etablert nettopp på Vestvågøy, skriver seg tilbake til workshop-er i 2015 og 2016 som Norges Fiskarlag og Clean Up Lofoten arrangerte sammen i Mortsund om marin forsøpling. God kapasitet på avfallshåndtering på kaia tidlig skilte seg ut som et tydelig behov fra fiskerne, samtidig som vi ble utfordret av Fylkesmannen i Nordland ved Oddlaug Knutsen, til å finne en løsning. Og Lofoten Matpark var da raske til å foreslå Ballstad Havn som pilot, siden det var et prosjekt på gang her som het » Rene havner». Lofoten Matpark har vært med videre i prosjektet.

Clean Up Lofoten sin rolle ble etterhvert å være «katalysator» for å få dette til. I prosessen ble det klart at LAS ikke skulle direkte inn på driftssiden.  Derimot er LAS gjennom prosjektet Clean Up Lofoten engasjert i forsøpling, og har gjennom tiltaket «Havrydding», et tilbud til de som finner eierløst avfall på havet om å få levere gratis. Dette er et supplement til «Fishing for Litter» som ledes av SALT, hvor fiskerne eller fiskebruket kan få storsekker for å samle avfall over tid. Tilbudet gjelder så langt midlene rekker.

Men innhenting av avfallet fra havnene er det Vestvågøy kommune havn som må stå for, og avveiningene rundt betaling for å levere må havnesjefen gjøre ut i fra hensynet til finansiering veid opp mot et ønske om minst mulig avfall på avveie.

«Vi er selvfølgelig spent på økonomien i dette, men på den annen side kan ikke vi som en ansvarlig havneeier velge bort avfallshåndtering i havnene» påpeker havnesjef Jakobsen.

Dette er også noe administrerende direktør på Ballstad slip, Roger Abrahamsen, er veldig opptatt av, og han er like fornøyd med samarbeidet om farlig avfall, som havnesjefen. Abrahamsen kunne fortelle delegasjonen fra Norges Fiskarlag om utfordringene på avfallssiden, og til tross for at containerne har kommet, er det fortsatt et forbedringspotensiale. Bare i løpet av helga var det hensatt tre 10-liters oljekanner på flytakaia utenfort slipen. Bedriften opplever også at det hensettes spann med spillolje, uten lokk, noe som utgjør en betydelig forurensigsfare hvis det begynner å regne eller spannene velter.

Når det gjelder restavfallscontainerne på de kommunale kaiene, minner havnesjefen om at de kun er et ment for avfall som oppstår på båten. Annen bruk av containerne vil skape problemer for de tilbudet er ment for, og her henviser vi til LAS sine miljøstasjoner.

Samtidig mener både Jakobsen og Abrahamsen at veldig mye går i riktig retning når det gjelder avfallshåndtering, og begge er tilhengere av mest mulig tilrettelegging for å unngå forurensning.

Denne tilrettelegginga var da også det Henriette Skaar, Sonja Jakobsen og Jan-Erik Indrestrand fra Norges Fiskarlag var interessert i få vite mest mulig om, og de var tydelige på avfallshåndtering og miljø er noe som er høyt oppe på agendaen i organisasjonen.

De redegjorde også for de mulighetene som finnes i dag for å gjenfinne mistet bruk i havet, også kjent som spøkelsesgarn (Fiskeridirektoratet tokt).

-Alt tapt skal rapporteres, og mye bruk lar seg gjenfinne. Det er til og med fiskere som gjennom denne ordningen har fått tilbake garn som de har mistet, sier Jan-Erik Indrestrand i fiskarlaget.

Norges Fiskarlag

Vestvågøy kommune

Foto: Bilde av gjensatt avfall på kaia, samt skilt: Rune Andreassen, Vestvågøy kommune. De andre er Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag.

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet