8sep2015

Ekstra rydding i høst

I midlene fra Miljødirektoratet er det også satt av et beløp for å gjennomføre rydding av marint avfall fra utilgjengelige steder som krever båt eller RIB. Hele yttersiden av Lofotodden, samt mange holmer og skjær tar i mot marint avfall, men siden de er litt utilgjengelige er det lite rydding som pågår. Midlene fra Miljødirektoratet gir oss mulighet til å sette opp noen dager med RIB for å rydde dette.

Vi har også et mål om å få ryddet på Risværene i Vågan. Andre steder som er nevt på yttersida av Lofoten er Hermannsdalen, Stokkvika i Moskenes, Refsvika og østover, Hell, Slåkøya, så får vi se hva RIB-selskapene også sier.

Resultat:
Lofoten Explorer tok oss med på rydding til Risvær, med øyene Finnøya og Svinøya, og Slåkøya utenfor Skrova.
Lofoten Opplevelser tok oss med på rydding til Sandøya/Steinøya utenfor Henningvær og Lyngværsøyene
Aqua Lofoten Coast Adventure tok oss med på rydding til Refsvika*2

Vi fikk god hjelp fra Lofoten Folkehøyskole og  Naturbruk ved Vest Lofoten VGS, samt noen flere. Takk for innsatsen:-)

I vekt ble ca 2,5 tonn ryddet.  Det er nok fortsatt best å rydde på våren, og det tar mye tid da man bør være representert som reiseleder. Det var imidlertid nyttig å se forskjellen på mengden og avfallet øst i Lofoten, mot helt vest.

Vi fikk gjennomført 6 dager som var målet, men vi rakk ikke alle de stedene vi hadde som mål, så målet om å rydde flere utilgjengelig steder vil bli med i 2016 hvis vi får finansiering.

Mdir_logo_sekundaer_pos_RGB_web OLYMPUS DIGITAL CAMERA floa_har_gått_høyt2

 

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet