5jun2018

Den «magiske» Sankt Hansnatten

I følge gammel folketro* ble midtsommernatten, regnet for å ha magiske egenskaper. Urter hadde mer legende effekt og gresset gav buskapen større styrke, og lurer du på hvem du blir gift med, ja så kan du drømme om denne personen hvis du sover med blomster plukket på denne magiske kvelden under puta! Fra å være en hedensk markering, ble etterhvert midtsommer markert som en kirkelig høytid til minne om døperen Johannes sin fødselsdag* den 24. juni.

Kvelden ble gjerne feiret med bålbrenning enkelte steder i landet,  venner og familie samlet seg til sosialt og hyggelig lag. På et eller annen tidspunkt forsvant altså denne helligheten og på bålet gikk også mer enn bare rent trevirke! Det ble en uformell «konkurranse» om å ha den svarteste røyken, og sprayboksene smalt bra når de eksploderte. Lite visste man vel om de miljøgifter som snek seg med aske og røyk og spredde seg i nærområdet. Gammelt trykkimpregnert trevirke (CCA) inneholdt arsen, som i møte med flammene omdannes til arsenikk når det forbrenning. Det kan da bli arsenikk i røykgassene,  som kan være akutt giftig – og dermed gi akutte effekter.

Hvordan ble en hyggelig feiring til et «amnesti» for brenning av gamle møbler og annet behandlet trevirke? Svaret er vel trolig at man ikke visste bedre. Kompetanse (eller mangel på dette) er vel kanskje en av nøklene som førte til forsøpling og forurensning. Nå er det selvsagt lett å være «etterpåklok», men desto viktigere å løfte frem «føre var»-prinsippet.

Fra 1. oktober 2002 er det forbudt å bruke trykkimpregnert tre med krom- og arsen-salter til de fleste formål, slik at nyere behandlet trevirke ikke inneholder dette, men det uansett ulovlig å brenne avfall på åpen ild**. Urent trevirke inneholder miljøgifter og må forbrennes på forbrenningsanlegg, med strenger krav til rensing av gasser og håndtering av aske, og må derfor leveres til godkjent mottak.

Heldigvis kan vi i dag se at det er færre bål med svartrøyk! Rent trevirke brenner med hvit/grå røyk. Lofoten Avfallsselskap/Clean Up Lofoten har informert gjennom avisene og på våre sider,  kommunene som forurensningsmyndighet og brannvesenet har vært ute i media og på befaring av bål som er satt opp klare til brenning. Det er bøter å få ved brenning av avfall, og våre eierkommuner har i ytterste konsekvens benyttet denne muligheten – men de aller fleste som har sluttet med å brenne har kanskje fått med seg at de kan være en kilde til forurensning og således endret sin praksis.

Vi ser færre «søppelbål» men når LAS besøker barneskoler og holder foredrag, så kommer det fra tid til annen noen beretninger om familiemedlemmer som fortsatt brenner – MEN vi gleder oss over at det blir færre av både bålene og betroelsene, og at de unge lovende tar med seg informasjonen hjem om at det er forbudt å brenne avfall på bål/åpen ild!

Resultatet er at vi sammen får en renere natur!

Ønsker alle en flott og ren St. Hans feiring!

 

Prosjekteleder’n.

 

Foto: publikum

Kilder:
*SNL.no

** Miljødirektoratet

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet