13sep2017

Deling av erfaring

Svært ofte deltar Clean Up Lofoten/Lofoten Avfallsselskap i ulike forum som omhandler marin forsøpling spesielt, eller forsøpling generelt. Mange er det også som tar kontakt med oss for råd, og noe spiller vi inn selv. Etter 7 sesonger med rydding har vi opparbeidet oss kompetanse som vi er glade for å dele. Der er mange prosesser, men her er iallefall noen av dem:

  • Styremedlem i Hold Norge Rent – løpende
  • Deltaker på samarbeidsarenaen for aktører som arbeider mot marin forsøpling (SAM) – løpende
  • Workshop i regi av Lofoten Avfallsselskap IKS om «Økt turisme i Lofoten – turistproblematikk» – 7.9.201
  •  Innspill til workshop i Tromsø i regi av SALT og Mepex vedr Fishing for Litter og produsentansvar. 7.9.2017
  •  Norut – bistå med statistikk –
  •  Workshop med innlegg i Murmansk; Norwegian-Russian seminar on Marine plastic pollution in the Barents Sea, September 28th, 2017.
  •  Åpent møte Vågan Arbeiderparti, med tema «et renere Lofoten, er det en privat sak eller offentlig anliggende» Våren.2017
  •  Innspill høringsforslag – forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 11.01.17
  •  Innlegg på Klima- og miljødepartementets åpne møte om marin forsøpling 7.11.16
  •  Deltagelse og innlegg på Høringsmøte Oljevern- og Miljøsenter i LoVe 11.8.16

I tillegg kommer det å håndtere henvendelser fra prosjekt/aktører som kommer hit til Lofoten for å rydde, som «In the same boat», «M/S Miljødronningen»(Miljøvernforbundet), Harstad dykkerklubb m/venner og Hurtigrutens ryddeprosjekt. Samt noen kunstere.

 

 

 

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet