Følg våre aktiviteter og tiltak

  • =Aktiv
  • =Utført
13sep2017

Deling av erfaring

Svært ofte deltar Clean Up Lofoten/Lofoten Avfallsselskap i ulike forum som omhandler marin forsøpling spesielt, eller forsøpling generelt. Mange er det også som tar kontakt...

Les mer

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet