17nov2015

Campingvogn til besvær

Når man har jobbet med et fokus på forsøpling, så gleder man seg over at det ser bedre ut, at mer avfall blir ryddet opp og at folk snakker om at denne forsøplingen vil vi ikke ha. Men på søndag den 8. november måtte vi ta de berømmelige » ett steg frem og to tilbake» – da denne campingvognen ble plassert på en avkjøring ved E-10! Om personen som forlot vognen, etter lang og tro ferietjeneste, var klar over at det var storm i vente, skal være utsagt. Vinden snudde i alle fall hele vogna på hodet – og vanskeliggjør arbeidet ytterligere med å ryddet den vekk.

I Norge har vi jo et «forurenser betaler prinsipp» som vi følger; vi må alle betale for det avfallet som vi produserer – det er det samme enten det gjelder snusbokser, ketchupflasker, en gammel malt sjå eller som i dette tilfellet en campingvogn.

Når forurenser dumper avfallet, så overlater man til noen andre å rydde opp, og ta regningen for det.  Det er jo selvfølgelig svært enkelt å «miste» avfallet, men vi har jo sett tilfeller på at noen har tatt seg bryet med å kjøre lengre distanser (også forbi miljøstasjonen), kanskje gjemme avfallet eller sette fyr på det, mens noen bare forlater det slik det er. Heldigvis er slike episoder i så fåtall at vi faktisk kan snakke om de – for det er jo tross alt ikke så mange kroner det er snakk om  – og hvis tid er penger, så går man i alle fall i pluss ved å levere avfallet til godkjent mottak.  Takk og pris for mange ildsjeler rundt i kommunen våre som ikke synes at dette er greit, og gjør en jobb i sitt nærmiljø for å få slutt på dette.  For «enkle» løsninger gjør dem nødvendigvis ikke riktig.

Når der gjelder campingvogner så er det likevel et «problem» for mange når denne skal sendes til de «evige campingplasser». Vi har hatt kunder på telefonen som har fortalt at de har demontert hele vogna, slik at det som kan leveres gratis kan trekkes fra vekta det betales for. Dette er i hovedsak jern/metall, kjøleskap og annet elektrisk utstyr. Men så «handy» er det ikke alle som er, og mange trenger å få fjernet dem innen rimelig tid, slik at de ikke bare står og forfaller, samt tar opp plass. Med den utbredelsen av campingvogner som er i Norge burde det kanskje være en vrakpant på de også, på lik linje med biler.  Det hadde nok gjort verden litt enklere for mange, og ikke minst for kommune eller veivesenet som får regningen i slike tilfeller.  Erfaringen med pant og finansering av f.eks innsamling av EE-avfall gjennom at kjøper betaler litt ekstra for det de kjøper, må sies å være et godt incentiv for å få samlet inn og sortert mer avfall  til gjenvinning, og forhindre forsøpling.

Ved å levere den utrangerte vogna som den er, til et godkjent mottak, betales det i dag usortert pris pr tonn.

Når kommunen eller veivesenet må håndtere slik forsøplingssaker, så kommer arbeidstid både til befaring, saksbehandling og selve utførelsen inkl. de maskiner som må til – det er så klart en vesentlig høyre og svært unødvendig sum. I tillegg til de skadene som kunne ha skjedd hvis den hadde blåst ut i veien og eventuelt truffet noe annet.

Vrak på campingvogner hadde vært noe, men inntil det skjer – vær så snill og lever de til et mottak som kan håndtere dette.

 

Monica

 

 

 

 

 

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet