8sep2016

Gjengangere med fyrstikker…

Når kveldsmørket siger på utover høsten kommer det av og til en lille ildlue, som kan sees på lang avstand fra riktig utkikkspunkt. Da skjønner man at en gjenganger har vært ute. Ikke så lett å se om røyken er svart eller ikke da, om det er søppelbål eller ikke. Kald sannsynlighetsberegning viser dog at det nok ikke er pølser som brennes i disse natt/kveld/tidlig morgen-bålene. Undertegnede har et motto, hvis du har kunnskap så har du et valg, og når du vet så kan du velge mellom å gjøre det rette, eller la være….

Siden mange allerede har fått med seg at giftige tungmetaller kan spres med flyveasken og at det ved åpen brenning er dannelsen av dioksiner opp til 10.000 ganger høyere en et godkjent forbrenningsanlegg, er det heldigvis færre av dem i dag enn da vi først satte fokus på dette for 5-6 år siden. Men det er dog noen gjengangere – noen notoriske bålbrennere – som jeg håper leser dette!

Til deg som praktiserer ulovlig bålbrenning: Før du setter fyr på søplet ditt neste gang, så ber vi deg tenke over dette:

  • Du har naboer som ikke synes noe om det du gjør, men som ønsker å beholde naboskapet. ( Og istedet melder de til LAS eller kommunen. Vi sender selvsagt alt til de respektive kommuner, der tipser er anonymisert hvis det er ønskelig)
  • Noen av dere har en bedrift med et renommé å ta vare på. Hvis du er «slepphendt» med søpla di – hvordan er det med resten av businessen? Vi har jo alle et miljøansvar og samfunnet i dag krever åpenhet – man skal ikke ha noe på driften som ikke tåler dagens lys… da blir gjerne troverdigheten hengende i en tynn tråd.
  • Røyk og sveveaske bringer med seg partikler fra det du brenner, og det dannes nye stoffer når molekylene reagerer med hverandre. Plastprodukter kan lett danne bl.a. PAH (kreftfremkallende) og PVC avgir bl.a. saltsyre (HCL),  og møbeltekstiler kan inneholde bromerte flammehemmere som kan danne bromerte dioksiner. Dette er stoffer som folk som eksponeres for røyken, eksponeres for.
  •  Lofoten som destinasjon satser på lokal matkultur med rene råvarer, der Lofoten som produksjonssted bygges opp som en merkevare. Søppelbålbrenning er ikke forenelig med det.
  • Du gjør et lovbrudd. Kommunen kan gi deg bot. Det er grunneier som er ansvarlig.
  • Røyken kan forveksles med en ordentlig brann. Om det virkelig brenner i en bygning, et kjøretøy eller noe annet, og folk tror det er nok et søppelbål så ringer de ikke brannvesenet.  (Alternativt så ringer de brannvesenet fordi de tror det er en ordentlig brann…..og det blir kanskje litt flaut?!?)

Det er ingen skam å snu, ei heller når det gjelder praksis med brenning av søppelbål!

Lese mer om konsekvenser av ulovlig søppelbålbrenning her.

Ha en nydelig dag og nyt dype magedrag med frisk Lofotluft helt gratis!

 

Monica

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet