25apr2019

Bli med! Vårrengjøring i Lofoten

Våren altså, er egentlig helt magisk!  Og så er det så flott å se hvor mange som ønsker å bidra til rydding av eierløst avfall! Mennesket står for forsøpling, men de er sannelig også løsningen på problematikken. Flotte folk altså, «keep up the good work» enten det gjelder Rusken eller Strand-og kystrydding

Vestvågøy er den av våre kommuner som går bredest ut og inviterer lag og foreninger til ryddedugnad langs veier, i skolegården og på andre friarealer. I Flakstad kommune er det også et samarbeid med grendelag og skoler som blir invitert til å delta. I Vågan og Moskenes er det nok mest  skoleverket som blir engasjert.

Men alle servicetorgene er distributører av sekker til rydding, og de har skjema til strand- og kystrydding.

Avfall som ryddes leveres samfengt, bortsett fra dekk/hjul, EE-avfall, farlig avfall, metalldeler, snurrevad/garn og trevirke. Disse unntakene skal ikke sendes som til energigjenvinning siden de inneholder miljøgifter eller skaper krøll i kverna.

Har du bidratt på Rusken, MÅ du har fått registrert deg først og avtalt levering – FØR du kommer på miljøstasjonen.

For marin forsøpling, meld deg på til oss
Skjema ligger her på nettsiden!

 

Takk for at du bidrar!

 

Monica

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet