4sep2015

Bakgrunnen for prosjektet CUL

Problematikken med forsøpling i Lofoten har blitt satt på dagsorden i media de siste årene. Ryddearbeid i fjæra har resultert i at vi hittil har fått inn over ca. 20 tonn med avfall-og enda mangler vi avfall som skal hentes inn…

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet