3sep2020

Analyse av ruskenavfall

Et av de stedene hvor det fortsatt er relativt enkelt å finne avfall på avveie er langs veiene våre. På vegskulder og i grøfta ligger det gjerne igjen både drikkevareemballasje, sjokoladepapir og snusbokser med mer. Hver vår har vi i Lofoten en vårryddeaksjon i en eller annen form, denne kalles også Rusken-aksjonen – og det varierer litt mellom kommunene hvordan denne gjennomføres.

For å finne ut mer kunnskap om det avfallet som ligger der, har vi i år gjennomført en plukkanalyse for å lære mer om hva som ender i grøfta. Vet vi hva vi finner, vet vi også mer om hvilke tiltak og målgrupper vi skal rette oss mot.

360 kg avfall som ble samlet inn i vår, ble analysert gjennom plukkanalyse, med fokus på hvilke gjenstander som ble kastet. Deretter ble gjenstandene forsøkt kategorisert og tellet, slik at det kan gi oss et bilde av hva vi finner. Vi valgte også 2 kontrollstrekninger hvor vi selv var ute og ryddet.

Det vi finner mest av, i følge plukkanalysen, er:

  1. Plastemballasje fra matvarer   – 109 stk/7,3%
  2. Sjokoladepapir – 101 stk/6,8%
  3. Isopor – 67 stk/4,5%
  4. Drikkebokser (øl, cider, energidrikk og brus) – 61 stk/4,1%
  5. Veistikker, hele/deler – 57 stk/3,8%

På det avfallet vi fikk inn og som ble analysert, var det en stor del marint avfall også, det ble holdt utenfor i denne analysen og på vekta.

Av det avfallet som ble plukket på kontrollstrekningene, var sigarettsneiper på en klar 1.plass, i det ene tilfellet delt med landbruksplast.

Hovedkonklusjonen er at avfallet som kommer på avveie gjenspeiler omgivelsene, om det er tettbygdestrøk, næring eller landbruk. På kontrollsonene var det også mye mindre avfall enn vi hadde forventet, og det er positivt nytt. Det er likevel ting å jobbe med videre, slik at det blir renere også langs veiene våre.

En egen rapport er utarbeidet, med med flere detaljer.

Her er noen større gjenstander var ryddet langs veiene, og containeren med mengden avfall vi begynte å rydde fra. 

Dette tiltaket er gjennomført med midler fra:

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet