24okt2017

Å bygge en katedral….

Det er siste innspurt og resultatet etter strand- og kystrydding i Lofoten er snart i havn! Vi må se oss fornøyd med innsatsen!  Som prosjektleder har jeg hatt mitt fulle hyre med å få arrangert de siste RIB-turene, få inn de siste skjemaene og få hentet de siste avfallet! Jeg gleder meg til å ta fatt på tallmaterialet og få skrevet årets rapport; er det noen endringer fra i fjor, kan vi se forskjell på ny rydda steder – og steder som er ryddet flere ganger, ser vi forskjell på avfall ryddet på innersida og yttersida!? Og svarene gir oss kanskje indikasjoner på om det er endring i tilførsel og hvor avfallet kommet fra.  Men man kommer ikke langt med to hender, for å få gjennomført en slik ryddekampanje trenger vi MANGE forlengede armer – og dette er en hyllest og takk til dere!

Det er altså mange komponenter som må til for å bygge en «katedral» om vi lar det være et bilde på det ryddearbeidet som gjøres med marint avfall – og der alle som deltar er «levende byggesteiner» for å låne en metafor fra den hellige bok – dvs. at hver og en har sin rolle og er viktig der de er, for at helheten skal bli bra. Der vi sammen oppnår resultater og gjør hverandre gode! Jeg mener at et avfallsselskap sitt engasjement som koordinator og tilrettelegger for mottak av herreløst marint avfall,  er en viktig nøkkelfaktor for en effektiv rydding langs kysten vår, men vi får ikke gjort noe hvis ikke det finnes  midler slik at vi får dekket våre utlegg med arbeidet, eller frivillige som vil bistå med ryddingen. Og der er mange flere:

For å hente avfallet inn fra det vi har valgt å kalle «utilgjengelige steder» – En stor takk til Kystvakten – som har hentet avfall 4 ganger – dere gjør en kjempejobb, ikke minst fordi det er tungt arbeid å baksere tunge sekker i ulendt terreng og store sandstrender på yttersiden av Lofotodden! En stor takk til MS Miljødronningen og Norges Miljøvernforbund som har hentet avfallet på Bakjordsøyene og Borgvær – (og som ryddet den siste øya, som vi selv ikke rakk).

Noe av avfallet må hentes med lastebil. Vi takker Svenn Pedersen Lastebiltransport, Østbø, LMT og Vestvågøy ASVO som lemper sekker og kjører det til våre anlegg!

Takk også våre samarbeidspartnere på rydding av utilgjengelige steder; Aqua Lofoten Coast Adventure, Lofoten Fishing & Searafting, Lofoten Folkehøyskole og Vest-Lofoten VGS (Naturbruklinja). Med egne midler fra MD kom også Clean Up Paddling på banen, og har bidratt.

Og tusen takk til alle dere FRIVILLIGE som har bidratt til rydding – her er det mange som legger ned masse arbeid! Både dere som tar initiativ til egne ryddeaksjoner, der som deltar og dere som har blitt med på våre turer. Rydding er godt for miljøet, god trening og sosialt – i tillegg til at det gir flotte naturopplevelser! Takk til dere som også ser på hva som ligger under vann som Harstad Sportsdykkerklubb med venner, og prosjektet «In the same boat»!

Takk til Hold Norge Rent som lager et nettverk og faglig miljø, takk til Norut og SALT Lofoten (som også rydder Kvalvika m.m) som dekker den vitenskapelige siden med forskningen, takk til omreisende ildsjeler som Amalia-Louise Miniggio, som reiser rundt rydder avfall og blogger om det.  Takk til medieaktører som skriver/rapporter om det, både lokalt og internasjonalt!

En stor takk til Miljødirektoratet, som har bidratt med midler til transport og mottak av avfall, samt midler til ryddeturer med RIB, og takk til de ansatte i LAS som møter rydderne i luka og ute på anlegget  – og ikke minst «reiseleder» Bjørn Harald Brenna, som har vært engasjert for å bistå med avvikling av RIB/ryddeturene.

Vi trenger alle sammen – for at vi skal få et rent hav i fremtiden – eller metaforisk: bygge en katedral!

Takk for årets ryddesesong!

 

Monica, prosjektleder’n

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet