25jul2018

5 nye år for Clean Up Lofoten!

Vårt mål er å få slutt på forsøpling som oppstår lokalt – og vi er stolte over at Lofoten har blitt renere! Det er fortsatt litt å ta av, og vi takker ærbødig for tilliten til forlengelse av prosjektet!

Styret i Lofoten Avfallsselskap IKS vedtok på styremøte 14.06 at Clean Up Lofoten skal fortsette arbeidet med sine kjerneområder i en ny 5-års periode og at det skal gjennomføres planlegging og drøftinger for å avklare og realisere nye forretningsområder.

Det er med andre ord mye spennende på gang!

Lofotkraft synes også om det vi gjør, og ble på forsommer ny partner i CUL – der de startet med å bidra til helikopterhenting av avfallet som er ryddet i Kvalvika og Vestervika som en del av et forebyggende forsøpling tiltak og turistbesøk. Egentlig har våren vært preget av tiltak i skjæringspunktet reiseliv og avfallshåndtering i utvidet forstand – siden vi har ledet prosjektarbeidet med å få på plass flere toalettet i kommunene vi dekker. Det er riktignok litt ventetid for å få dette levert… – ett toalett som de hadde på lager er levert til Unstad, og flittig benyttet! De andre er nok snart rett om hjørnet. I tillegg har vi fått ryddet Kvalvika og Vestervika for 2380 kg marint avfall.  Det er mange turgåere som besøker disse stedene, og det var viktig å få ryddet før turistsesongen satte i gang. Turgåerne (med flere) vil gjerne være flinke, og når man ikke har sekker å plukke i legges gjerne avfallet i hauger som lett frister andre til å legge eget avfall oppå –  og slik bidrar dette til forsøpling. Vi skal også gjennomføre ryddinger i høst også , slik at vi kan følge opp om tiltaket virket.

Lofoten Friluftsråd har også blitt med som allianse partner. Friluftsliv og en ren natur henger sammen, og vi gleder oss til å se mer på hva vi kan gjøre i fellesskap.

Koordinator Marit har også stått på i sommer, og gjennomført flere ryddeaksjoner på innersida av Valberg området. Selv har jeg møtt flere tilreisende i sommer, som kunne tenkt seg på tur – men det er ikke alltid det klaffer med dagene som har hatt tur. Artig er det iallefall at folk har lyst til å bli med. I august blir det flere turer på yttersida også, følg med for å se om noen av datoene passer deg.
I tillegg til den «snillere» innersida:-)

Det har vært flott innsats på både strand- og kystrydding, og ved Rusken i år – og selv om vi har holdt på med dette arbeidet siden 2011 –  med god støtte fra lokalmedia, så ser vi også hvor viktig kampanjer som Planet Plast/NRK hadde nå i vår – tror ikke det er noen i dette Norges land som ikke vet hva marint avfall er og hvilken problematikk plast medfører.

Vi har blant annet fått flere tips om landbruksplast på avveie, enten det er strødd på jordene, sitter fast i trær/gjerdet eller finnes igjen i strandlinja. Dette blir nok et område vil vil sette fokus på fremover.

 

Toppfoto: Publikumstips

Helikopterfoto: Helitrans

 

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet